Ἱεροσυλία;

(Ἐναλλακτικὸς τίτλος: οἱ καραγκιόζηδες σωῤῥοπολέμαρχοι καὶ τὰ ψέμματά τους!!!)

Μοῦ ἔστειλε λοιπὸν φίλος αὐτό:

Καὶ στὴν ἀρχή, ὅπως κι ἄλλοι φίλοι ποὺ τὸ εἶδαν, μία λέξις σχηματίσθηκε: ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ…!!!

Παρατηρώντας ὅμως προσεκτικότερα τὶς εἰκόνες, καὶ κατόπιν …«εἰδικοῦ» σχολιασμοῦ διεπίστωσα πὼς οἱ τύποι ἐκτὸς ἀπὸ …ἀνόητοι εἶναι καὶ ΨΕΥΤΕΣ!!!
Διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἰσῆλθαν ἐντὸς τοῦ θεάτρου.
Ἀντιθέτως… Βρῆκαν εὐκαιρία, μὲ κάποιαν παράστασιν, ποὺ ἔγινε ἐντὸς τοῦ θεάτρου, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ θέατρον (ἐξωτερικῶς) νὰ εἶναι φωτισμένο καὶ …«μπῆκαν».
(Κατὰ τὸ …«εἶδα φῶς καὶ μπῆκα» ἕνα πρᾶγμα!!!)
Ἀλλά ΠΟΥ …«μπῆκαν»!!!
Μὰ φυσικὰ στὸν προαύλιο χῶρο!!! Ποῦ ἀλλοῦ;Ἱεροσυλία;7

(Παρατηρῆστε τὸ ἁπλό… Οἱ θεατὲς τοῦ Ὠδείου, ὅταν βλέπουν τὴν σκηνή, ἔχουν τὴν πλάτη τους στὸν Παρθενώνα. Ἐτοῦτα τὰ σούργελα ἔχουν τὴν …μούρη τους στὸν Παρθενώνα, …«ὑπονοώντας» πὼς εἶναι στὴν κεντρικὴ σκηνὴ τοῦ θεάτρου!!!)Ἱεροσυλία;5Ἱεροσυλία;6

Καὶ μετά, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὶς ἐντυπώσεις σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, τὸ ἄφησαν νὰ …πλανᾶται. Δὲν διευκρινίζουν πὼς πρόκειται γιὰ τὴν εἴσοδον τοῦ θεάτρου ἀλλὰ ἐπιμένουν, στὸ ΨΕΜΜΑ τους, πὼς πρόκειται γιὰ τὸ θέατρον.Ἱεροσυλία;1 Ἱεροσυλία;2 Ἱεροσυλία;3 Ἱεροσυλία;4

Τελικῶς αὐτοὶ οὔτε ἱεροσυλία μποροῦν νὰ διαπράξουν…
Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν.

Φιλονόη

Διευκρινιστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply