Ἄν μὲ πλήρωναν κι ἐμέναν μὲ 10.000 …ἐβρό!!!

 Ἄν μὲ πλήρωναν κι ἐμέναν μὲ 10.000 ...ἐβρό!!!

Ξέρετε κάτι;
Ἂν μὲ πλήρωναν κι ἐμένα 10.000 ἐβρὸ τὸν μῆνα οἱ Βρυξέλλες, γιὰ νὰ βγάζω σέλφι, θὰ «κτυπιόμανε» γιὰ νὰ μείνω ἐβρόπη.

Ὅμως ἐμένα μου ἔρχονται ἐκκαθαριστικὰ χιλιάδων ἐβρό, χωρὶς νὰ ἔχω εἰσοδήματα.
Νομίζετε πώς μέ ἐνδιαφέρει νά σώσω τόν Ἄδωνη καί τούς «ῥεαλιστές ἐβροπαϊστές»;
Πσόφος ῥέ…!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply