Μὲ ὁδηγὸ τὰ …ἀστέρια!!!

Κι ὅμως… Δὲν εἶναι ἀστεῖο… Καὶ οὔτε θὰ σᾶς προτείνω νὰ μελετήσετε τὸν …ζωδιακό σας κύκλο…
Ὅμως ἡ παρατήρησις τοῦ νυκτερινοῦ οὐρανοῦ εἶναι κάτι θαυμάσιον. Καὶ τὰ θαυμάσια,ποὺ εἶναι θαυμαστά, εἶναι ἀπαραίτητα κι ἀναγκαία στὴν ζωή μας.

Οὔτε περιττὸ λοιπὸν εἶναι, ἀλλὰ οὔτε χάσιμο χρόνου. Θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι μᾶλλον ἀναγκαῖον κι αὐτό…
Κάπου κάπου, ὅταν ἔχουμε ξαστεριά, ἀξίζει νὰ ῥίχνουμε ματιὲς στοὺς οὐρανούς. Συνέχεια

Γιατί οἱ Σουηδοί καί ὄχι οἱ Ἕλληνες;

2.000 ἄνθρωποι ἐργάζονται στὴν σουηδικὴ βιομηχανία διαστήματος καὶ 200 ἐρευνητὲς ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὸν διαστημικὸ σταθμὸ ποὺ εὑρίσκεται στὸ ἀνώτατο ἄκρο, στὴν πόλι Κίρουνα. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ διαστημικὸ ὀργανισμὸ ΕΣΑ, ἡ Σουηδία ἔχει ἀποστείλει πέντε δικούς της δορυφόρους στὸ διάστημα. Ἐπίσης οἱ Σουηδοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δημιουργήσουν μιὰ διεθνῆ διαστημικὴ συνεργασία, τὴν EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association), μὲ συμμετοχὴ τῆς Γερμανίας, Γαλλίας, Βρεταννίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Ἰαπωνίας, Κίνας, στὴν Κίρουνα, μὲ σκοπὸ νὰ μελετοῦν τὴν ἐπίδρασι τοῦ ἡλίου στὴν στρατόσφαιρα, κλπ. Συνέχεια

Ὁ Ἥλιος μας μᾶς ἐπιτίθεται μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις…

Ὄχι, δὲν τὸ λέω ἐγώ. Ἄλλοι τὸ εἶπαν.
Γιὰ κάποιον λόγο, ἄγνωστο σὲ ἐμέναν, ὁ Ἥλιος μας «κομματιάζεται»  κι ἀν τὶ νὰ στείλη ὁπουδήποτε τὰ κομμάτια του ἀπεφάσισε νὰ …μᾶς κάνῃ ψητοὺς μὲ πατατοῦλες στὸν φοῦρνο. Συνέχεια

Κατεστραμμένος πλανήτης ὁ Ἄρης;

Ὤχ… Τὸ μάθαμε κι αὐτό…
Ὁ πλανήτης Ἄρης πρὸ τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἐτῶν κάτι ἔχασε… Αὐτὸ τὸ κάτι ὅμως ἦταν αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔδιδε ζωή…
Καί τώρα;
Συνέχεια

Ἔ, ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχει νερό, ἄς ξεκινήσουμε γιὰ τὴν Ἄρη!!!

Τὸ ταξείδι γιὰ τὸν ἀγύριστο εἶναι αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀναζητοῦν ἀκόμη πειραματόζωα, πρὸ κειμένου νὰ δοκιμάσουν τὶς ἐπιπτώσεις σὲ ἄλλων τὴν κεφαλή.
Ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτά, τὴν μία βρίσκουν κτίρια, τὴν ἄλλην λεκάνες ἀποχωρητηρίου, τὴν τρίτη νερό…
Γενικῶς ὁ Ἄρης παραμένει ἐντὸς τῶν μεγάλων τους σχεδίων γιὰ νὰ ἐποικισθῇ.
Βέβαια, τὸ γεγονὸς τοῦ νὰ μὴν …«δεχθῇ» ὁ Ἄρης ἐτοῦτα τὰ κτήνη, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποτελειώσουν, οὔτε Συνέχεια

Τῆς ἐκλάμψεως!!!

Γίνεται!
Ἐκλαμψεις… Ἐκλάμψεις… Πολλὲς ἐκλάμψεις…
Ἐκλάμψεις, ποὺ ἐὰν ἦταν ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν πεῖ, θὰ μᾶς εἶχαν ψήσει σὰν κοττοπουλάκια στὸν φοῦρνο ἤ σὰ αὐγὰ στὸ τηγάνι.
Ἀλλὰ εἴπαμε. Ὁ Ἥλιος μας πάντα ἔτσι ἦταν. Μὲ ἐκλάμψεις. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ ἐγνωρίζαμε εἶναι θέμα ἀπουσίας τεχνολογίας κατὰ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες. Ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν πάντα παροῦσες, εἶτε τὶς ἀντιλαμβανόμεθα εἶτε ὄχι!!!

 Οἱ ἐκλάμψεις λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζουν.
Συνέχεια