Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Elon Musk Will Bring Free Internet To The Whole World

Τὸ διαδίκτυον παντοῦ καὶ 24/7 εἶναι ἡ ἀπαραίτητος πλατφόρμα διασυνδέσεως τῶν πάντων καί, στὴν συνέχεια, τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῶν πάντων… 

Ἐννοεῖται ὅτι ὅλο αὐτὸ πάει «πακέτο»μέ… τὸ «5G» (Ἀσύρματες Ἐπικοινωνίες 5ης γενεᾶς) καὶ τὴν «Τεχνητὴ Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence A.I.) ὅπως καὶ τὴν νανο-τεχνολογία καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν Γενετικὴ μηχανική…

Συνεχίστε νὰ ἀγοράζετε τὰ τελευταίου τύπου «ἔξυπνα» κάθε λογῆς… καὶ συντόμως οὔτε ποὺ θὰ τὸ καταλάβετε (ὅπως ἄλλωστε δὲν τὸ ἔχετε καταλάβη ἤδη ἔως τώρα…), ἀλλὰ ἔνα πρωὶ θὰ ξυπνήσετε (χωρὶς νὰ «ξυπνήσετε»…) καὶ ἁπλὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…

Μορφεὺς Πλάτων 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply