Χάθηκε ὁριστικῶς τό …«ἠθικό πλεονέκτημα»;

Τώρα ποῦ ὁ Συριζάκιας ὑπέγραψε τὴν δήλωση μετανοίας του στὴν Ἀμερική, θά συνεχίσῃ ἄραγε νά τό παίζῃ ἀκόμη γραικύλος, ἀλλά μέ …«ἠθικό πλεονέκτημα»; 

Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν φιλοαμερικανικὴ περιοδεία Τσίπρα

Θά συνεχίζουν στήν ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου καί στήν πορεία πρός τήν ἀμερικανική πρεσβεία νά φωνάζου μέ θυμό «φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί» καί «ἔξω οἱ βάσεις τοῦ θανάτου»; 

Ἡ μήπως ἔκλεισε ὁ κύκλος τῆς ἱστορίας, μέ τήν κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς νά καταφέρνῃ αὐτό πού ἡ δεξιά δέν ἐπέτυχε ἐπί τόσες δεκαετίες;

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply