Ποιές «βιολογικές ἐπιδράσεις» προκαλοῦν τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα;

Μωρὲ δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Κι ἐμεῖς, κατὰ πάσαν πιθανότητα, τὰ πιστεύουμε ὅλα.
Πετάει ὁ γάϊδαρος; Ναί, ναί, ναί…Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως αὐτό: Συνέχεια

Ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ HAARP.

Μεγάλη ἱστορία κι αὐτό…

Πῶς μᾶς ξεκίνησε; Γιατί ξεκίνησε; Ποιά ἡ στόχευσίς του;

Ἐπεὶ δὴ τὸ συγκεκριμένο θέμα παρὰ χώνεται ἀνάμεσα στὰ σύνορα φαντασίας καὶ πραγματικότητος, θὰ ἀναφέρω μόνον δύο στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προσφάτως ἡ ΝΑΣΑ παρεδέχθῃ.
Τὸ ἕνα ἀφορᾷ στὴν παραδοχή τους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπηροή-ἐπιπτώσεις ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων καὶ σεισμῶν. Ἐὰν γνωρίζουν πὼς αὐτὰ τὰ δύο ἔχουν σχέσιν, τότε τί ἀκριβῶς τούς ἐμποδίζει νά χρησιμοποιήσουν τήν πληροφορία; Ἀναφέρεις κάτι, καὶ ἰδίως ἐὰν εἶσαι ἡ ΝΑΣΑ, μόνον ὅταν ἔχῃς φθάσει σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ καὶ νὰ διαῤῥεύσῃ κάποια πληροφορία δὲν θὰ σὲ ἐνοχλῇ, διότι ἡ τεχνολογία σου εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὶς …ἐνοχλήσεις.

Συνέχεια

Ἔρευνα ΣΟΚ γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία!

 

Τὸ θέμα τῆς τεχνολογίας,  ἔχει κι ἄλλες φορὲς στό παρελθόν τροφοδοτήσει τό ἱστολόγιο. Γενικῶς, σὲ θέματα ὑγίειας πιστεύω πὼς ἡ τεχνολογία κρύβει πολλὰ μυστικά καὶ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα ἀκόμη παραπαίει ἀνάμεσα στὸν …φόβο καὶ τὴν ἐρευνητικὴ ἀλήθεια μὰ καὶ τὴν εἰλικρίνεια.  

Σήμερα ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνολογίας. Ἰδοῦ κάποια, γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Διαβᾶστε το! 

Τὸ χρειαζόμαστε ὅλοι γιὰ νὰ προστατευθοῦμε

Συνέχεια