Τὰ φυτὰ δὲν μεγαλώνουν πλάι σὲ Wi Fi router!!!

Ἔγινε κι αὐτό!

Πειραματάκι, γιὰ νὰ διαπιστώσουν, ἐὰν τὸ ἄλλο πειραματάκι ποὺ μᾶς ὑποβάλλουν, ἐν ἀγνοίᾳ μας, εἶναι ἀγαθὸ ἤ σὰν τὰ μοῦτρα τους.

Τελικῶς προέκυψε πὼς εἶναι σὰν τὰ μοῦτρα τους! Ἴσως καὶ χειρότερο!

Τὰ φυτὰ δὲν μεγαλώνουν! Κάτι παθαίνουν!
Συνέχεια

Ἔρευνα ΣΟΚ γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία!

 

Τὸ θέμα τῆς τεχνολογίας,  ἔχει κι ἄλλες φορὲς στό παρελθόν τροφοδοτήσει τό ἱστολόγιο. Γενικῶς, σὲ θέματα ὑγίειας πιστεύω πὼς ἡ τεχνολογία κρύβει πολλὰ μυστικά καὶ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα ἀκόμη παραπαίει ἀνάμεσα στὸν …φόβο καὶ τὴν ἐρευνητικὴ ἀλήθεια μὰ καὶ τὴν εἰλικρίνεια.  

Σήμερα ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνολογίας. Ἰδοῦ κάποια, γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Διαβάσετε το! 

Τὸ χρειαζόμαστε ὅλοι γιὰ νὰ προστατευθοῦμε

Συνέχεια