Ὀργανωμένα κυκλώματα κατά τῆς Ἑλληνικῆς ὑπαίθρου;

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τώρα ποὺ ξεκίνησαν οἱ Ἕλληνες σιγὰ σιγά, ἀλλὰ σταθερά, νὰ ἐπιστρέφουν στὶς πατρογονικές τους ἑστίες, νὰ καὶ οἱ λῦκοι… Νὰ καὶ οἱ ἀρκοῦδες… Νὰ καὶ τὰ φίδια, μέσα στὰ χωριὰ καὶ στὰ σπίτια…
Ὄχι… Ὄχι…
Δὲν στρέφομαι κατὰ τῶν ζωντανῶν… Τί φταῖν αὐτά;
Τοὺς ἁρπάξαμε κάθε σπιθαμὴ χώρου τους καὶ τώρα ζητοῦμε τὰ ῥέστα…. Συνέχεια

Γιατί οἱ ἠλεκτρικές συσκευές μας χαλοῦν τόσο γρήγορα;

Διότι δν συμφέρει ν λειτουργον γι πάρα πολν καιρό!
Διότι πς θά πουλήσουν;
Διότι πς θά καταστρέψουμε κόμη περισσότερο τόν πλανήτη μας;

χουμε καταλάβει πώς πλανήτης ατός εναι τό πραγματικό μας σπίτι; 
χουμε συνειδητοποιήσει πώς άν καταστρέψουμε τό σπίτι μας δέν θά χουμε τόπον νά σταθομε;
χουμε ντιληφθε πώς λοι ατοί, πού τάχα μου κόπτονται γιά πράσινες ναπτύξεις, στό μόνον πού στοχεύουν εναι πόλυτος ξάρτησίς μας πό τά προϊόντα τους καί συνεπς καταστροφή το πλανήτου;

Μν πτε μακριά! Συνέχεια

Χάνουμε τὸ 1/3 τοῦ ποσίμου ὕδατος!

Εἶναι πράγματι τραγικὸ νὰ συζητᾶμε στὴν ἐποχή μας γιὰ τόσο μεγάλες ἀπώλειες ὕδατος.
Ὕδωρ ποὺ χάνεται διότι ἁπλῶς ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι ἀμελής.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ σὲ ἄλλα σημεῖ τοῦ πλανήτου κάποιοι πεθαίνουν ἀπὸ δίψα, ἐμεῖς ἀνεχόμαστε νὰ χάνουμε ὕδωρ.
Τόση ἀπερισκεψία…. Τόση ἀπουσία σεβασμοῦ στὴν φύσι…. Τόση Ὕβρις….

Ἔρευνα ΣΟΚ γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία!

 

Τὸ θέμα τῆς τεχνολογίας,  ἔχει κι ἄλλες φορὲς στό παρελθόν τροφοδοτήσει τό ἱστολόγιο. Γενικῶς, σὲ θέματα ὑγίειας πιστεύω πὼς ἡ τεχνολογία κρύβει πολλὰ μυστικά καὶ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα ἀκόμη παραπαίει ἀνάμεσα στὸν …φόβο καὶ τὴν ἐρευνητικὴ ἀλήθεια μὰ καὶ τὴν εἰλικρίνεια.  

Σήμερα ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνολογίας. Ἰδοῦ κάποια, γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Διαβᾶστε το! 

Τὸ χρειαζόμαστε ὅλοι γιὰ νὰ προστατευθοῦμε

Συνέχεια