Λίγα λόγια γιὰ τὸ HAARP

Τὸ πειραματικὸ πρόγραμμα HAARP (High frequency Active Auroral Research Project) ἔχει σκοπὸ τὴν μελέτη τῆς ἰονοσφαίρης, γιὰ τὴν διέγερση καὶ τὴν χρήση αὐτῆς ὡς κεραίας ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων, τὴν βελτίωση τῶν ἐπικοινωνιῶν (πχ HF, VHF, ἐπικοινωνίες ὑποβρυχίων ELF, κτλ) ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐπιτήρηση (surveillance).
Συνέχεια

Ὑπάρχει πράγματι θέμα ὑπερπληθυσμοῦ;

Κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν… Ναί, ὑπάρχει…
Κατὰ πῶς …δὲν μᾶς τὰ λέν, τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ …ἔρευνα!!!

Ἡ Γιάννα λοιπὸν ἔκανε μία πρόχειρη ἔρευνα γιὰ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα πὼς μᾶλλον κάτι …δὲν πάει καὶ τόσο καλὰ μὲ τοὺς ἀριθμούς.
Μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς. Αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ἕναν πλανήτη ἤδη …πνιγμένο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μὲ μηδενικὲς φυσικὰ δυνατότητες αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ τὰ πρόσφατα δεδομένα, ὁ πλανήτης ἀντέχει ἔως ἐννέα δισεκατομμύρια πληθυσμό. Συνέχεια

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;

Κατ΄ ἀρχάς, μᾶς ψεκάζουν;
Διότι ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε.
Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται ἀκόμη καὶ τὴν ὕπαρξι τῶν ψεκασμῶν. Ἄρα ξεκινοῦμε ἀπὸ ἐκεῖ.
Μᾶς ψεκάζουν ἤ ὄχι; Συνέχεια

Πῶς φαίνονται οἱ ἀεροψεκασμοί μέσα ἀπό μίαν …θερμική ματιά;

Πρὸ δύο ἐτῶν, ὅταν δημοσίευσα τὸ ἄρθρον μὲ τίτλο:

Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!*

Τότε λοιπὸν ἐνεφανίσθη ἡ νομικὴ ὑπηρεσία, τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας, γιὰ νὰ ἀξιώσῃ νὰ κατεβάσω τὴν ἀνάρτησι.
Ἡ ἀπάντησίς μου καὶ τό σχόλιο τους σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτησι:
Συνέχεια

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;31

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Γιατί ἡ GREENPEACE παραμένει σιωπηλή;;

 

Αλήθεια,πως γίνεται η πλέον δραστήρια παγκοσμἰως οικολογική οργάνωση ,όπως η greenpeace,όταν της θέτουν θέμα αεροψεκασμών,να απαντά πως δεν είναι  δική της αρμοδιότητα;;

Αν δεν είναι η δηλητηρίαση του πλανήτη και του ανθρώπου με καρκινογόνες ουσίες δική της αρμοδιότητα,τότε ποιού είναι;; 

Συνέχεια