Χρῆστες κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ …αὐτοχειριάζονται!!!

Ὡς ἄτομο ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν «τεχνολογία» ἐπαγγελματικὰ καὶ κυρίως (κακῶς μὲν) ἐρευνητικὰ ἔχω νὰ σᾶς πῶ πὼς δὲν τίθεται μόνο ζήτημα τῆς Κορτιζόλης ποὺ ἀναφέρει τὸ παρακάτω ἄρθρο, ἀλλὰ κυρίως τῆς χημείας τοῦ ἀνθρώπου ἰδίως σὲ νεαρὲς ἡλικίες, ὅπου καὶ διαμορφώνεται ὡς ὀργανισμός.

Ὅταν εἴμαστε σὲ νεαρὰ ἡλικία ἀποτελούμεθα ἀπὸ 75% νερό, στὴν μέση ἡλικία περίπου ἀπὸ 60% νερὸ καὶ στὴν τρίτη ἡλικία περίπου ἀπὸ 50% νερό. Τὰ μόρια τοῦ νεροῦ ποὺ εὑρίσκονται στὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι τόσο ἡ πηγὴ ζωῆς μας ἀλλὰ καὶ ἡ αἰτία γιὰ νὰ σχηματισθοῦν νόσοι καὶ παθήσεις, τόσο σωματικὲς ὅσο καὶ νοητικές. Τὰ μόρια αὐτά, τὰ ὁποία εὑρίσκονται οὐσιαστικὰ παντοῦ στὸ σῶμα μας ταλαντώνονται σύμφωνα μὲ τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν συχνότητα ποὺ τὰ διαπερνοῦν. Οἱ συχνότητες στὶς ὁποῖες λειτουργοῦν τὰ κινητὰ τηλέφωνα εἶναι ἀπὸ 1.8GHz μέχρι 2.45 GHz. Ἐντελῶς «τυχαία» καὶ ἐνημερωτικὰ οἱ φοῦρνοι μικροκυμάτων λειτουργοῦν στὴν ἴδια συχνότητα ἐπειδὴ εἶναι λειτουργικὴ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ταλάντωση τοῦ νεροῦ τῶν τροφίμων.

Ἂς κάνετε λοιπὸν ἕνα ἁπλὸ πείραμα. Νὰ βάλετε σκέτα μακαρόνια (μὴ βρασμένα) γιὰ 30 δευτερόλεπτα στὸν φοῦρνο μικροκυμάτων. Ὅταν τὰ βγάλετε θὰ ἀντιληφθεῖτε πὼς οὔτε ἔχουν ψηθῆ, οὔτε ἔχουν βράση, ἀλλὰ οὔτε κἂν ἔχουν ζεσταθῆ, καθὼς δὲν εἶχαν τὴν ἀναγκαία ποσότητα νεροῦ καὶ γύρω τους ἀλλὰ καὶ μέσα τους. Ἐὰν ὅμως προσθέσετε νερὸ θὰ τὰ εὔρετε θερμά, ἐὰν ἂν ὄχι καὶ βρασμένα, καθὼς τὸ νερὸ θὰ ἔχει βράση ἀπὸ τὴν ταλάντωσή του ἀπὸ τὸν φοῦρνο μικροκυμάτων.

Ἡ συχνότης λοιπὸν αὐτὴ τῶν 2.45GHz εἶναι ἰδιαιτέρως λειτουργικὴ γιὰ νὰ φορτίζῃ ἐνεργειακά, μέσῳ ταλαντώσεως τὰ μόρια τοῦ νεροῦ. Στὸ παρακάτω γράφημα ἡ μαύρη κάθετος γραμμὴ εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ λειτουργεῖ (12.2 cm μῆκος κύματος) τόσο ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων ὅσο καὶ τὸ κινητὸ τηλέφωνο.

Ἀπὸ τὴν μία θὰ μοῦ πεῖτε πὼς εἶναι τὸ κινητό σας «πιστοποιημένο» γιὰ νὰ μὴν ἔχῃ ὑπερβολικὴ ἀκτινοβολία. Δεκτό, μπορεῖ καὶ νὰ εἶναι ἢ, ἐὰν θέλετε, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι. Τὸ κινητό σας ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἐκπομπὴ ἀλλὰ καὶ λήψις. Ἡ κεραία λοιπὸν ποὺ συνδέεται τὸ κινητό σας, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας ἢ τῆς μεταφορᾶς δεδομένων, δὲν ἔχει τέτοιου εἴδους «πιστοποίηση» καθὼς ἡ δουλειά της εἶναι νὰ ἐκπέμπῃ μὲ τὴν μεγαλυτέρα δυνατὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἔχῃ εὖρος λειτουργίας-καλύψεως.

Μετά, τυχαίως, ἔχετε «ζαλάδες», νοιώθετε «κάψιμο» στὸ δέρμα, δὲν μπορεῖτε νὰ «συγκεντρωθεῖτε», «ἀῤῥωσταίνετε» εὐκολότερα καὶ ἄλλα πολλὰ «καλὰ» ποὺ ἔρχονται μὲ τὰ χρόνια αὐτῆς τῆς «εὐλογημένης» συσκευῆς.

Ἐὰν λοιπὸν θεωρεῖτε πὼς εἶναι ἀσφαλὲς νὰ βάζετε τὸ κεφάλι σας, ἔστω γιὰ 2-3 δευτερόλεπτα, στὸν φοῦρνο μικροκυμάτων τότε καλῶς πράττετε καὶ συνεχίζετε νὰ θεωρεῖτε ἀκίνδυνο ἢ ἔστω μὴ βλαβερὸ τὸ κινητὸ τηλέφωνό σας.

Αὐτὰ ἀπὸ ἐμένα. Just saying ποὺ λὲν καὶ οἱ φίλοι μας οἱ Ἐσκιμῶοι.

Κωνσταντῖνος Φρέρης

Διαβᾶστε περὶ τῆς κορτιζόλης.
Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον ὀρθῶς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.

Το κινητό προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας

Εάν είστε σαν τους περισσοτέρους ανθρώπους, θα έχετε ήδη αποφασίσει ότι επιθυμείτε να δαπανάτε λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας το τηλέφωνό σας. Κι αυτό είναι πραγματικά μία καλή ιδέα. Όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο χρόνος που ξοδεύουμε με τα έξυπνα κινητά, μας στερεί τον ύπνο, την αυτοεκτίμηση, τις σχέσεις, την μνήμη και την προσοχή, την δημιουργικότητα, την απόδοση και την ικανότητα επιλύσεως προβλημάτων και λήψεως αποφάσεων.

Πέραν αυτών, τα τηλέφωνά μας αυξάνουν τα επίπεδα κορτιζόλης, της βασικής ορμόνης του στρες, απειλώντας την υγεία μας και συντομεύοντας την ζωή μας. Η κορτιζόλη είναι η βασική ορμόνη «πάλης ή φυγής». Η απελευθέρωσή της πυροδοτεί φυσιολογικές μεταβολές, όπως είναι η κατακόρυφη αύξηση της αρτηριακής πιέσεως, των καρδιακών παλμών και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, που μας επιτρέπουν να αντιδρούμε και να επιβιώνουμε από τις άμεσες φυσικές απειλές. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να αποβούν σωτήριες, αν όντως βρίσκεσαι σε κίνδυνο, όπως, παραδείγματος χάρη, αν σε κυνηγάει ένας ταύρος.

Ωστόσο, το σώμα μας απελευθερώνει κορτιζόλη ως αντίδραση στο συναισθηματικό στρες όταν οι αυξημένοι καρδιακοί παλμοί δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε τίποτα, όπως συμβαίνει όταν αναζητείς στο έξυπνο κινητό μία οργίλη ηλεκτρονική επιστολή από το αφεντικό.

Τέσσερις ώρες την ημέρα

Αν συνέβαιναν μόνο περιστασιακά αυτές οι αυξήσεις της κορτιζόλης δεν θα είχαν σημασία. Ωστόσο, ο μέσος Αμερικανός δαπανά τέσσερις ώρες την ημέρα κοιτάζοντας το κινητό του, που πάντα βρίσκεται δίπλα του. Όπως επισημαίνει η Google σε μία έκθεσή της, «οι κινητές συσκευές που είναι εξοπλισμένες με τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ειδησεογραφικές εφαρμογές, δημιουργούν μία διαρκή αίσθηση υποχρεώσεως, γεννώντας διαρκές προσωπικό στρες».

Η διαρκής ενασχόληση με το κινητό δημιουργεί χρόνια αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης, τα οποία συνδέονται με ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ανάμεσα στα οποία η κατάθλιψη, η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, θέματα υπογονιμότητας, η υπέρταση, η καρδιακή προσβολή, η άνοια και το εγκεφαλικό.

Επιπροσθέτως προς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία, το στρες που προκαλείται από τα κινητά μας επηρεάζει και με πιο άμεσους τρόπους που απειλούν την ζωή μας. Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης επηρεάζουν αρνητικά τον προμετωπιαίο λωβό του εγκεφάλου, που είναι σημαντικός για την λήψη αποφάσεων και την λογική σκέψη.

Αυτή η αρνητική επίδραση στον προμετωπιαίο λωβό μειώνει τον αυτοέλεγχό μας. Όταν αυτό συνδεθεί με την επιθυμία μας να απαλλαγούμε από το στρες, μπορεί να οδηγηθούμε στο να κάνουμε πράγματα καταστροφικά, όπως είναι να στέλνουμε μηνύματα ενώ οδηγούμε.  Τα αποτελέσματα του στρες μπορεί να ενισχυθούν περισσότερο αν ανησυχούμε διαρκώς ότι θα συμβεί κάτι κακό, όπως μία επίθεση ή ένα εξοργιστικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως.

Χαρακτηριστικά, αυτού του είδους του στρες του κινητού εκδηλώνεται όταν νοιώθουμε «φανταστικές δονήσεις», όταν δηλαδή οι χρήστες νοιώθουν τα κινητά τους να δονούνται στις τσέπες τους ακόμα και όταν αυτά δεν είναι εκεί.

Ωστόσο, είναι εφικτό να απαλλαγούμε από τις βλαβερές συνέπειες των κινητών τηλεφώνων, αρκεί να το θελήσουμε.

Τρόποι απαλλαγής

Τα καλά νέα είναι ότι αν σπάσουμε τον φαύλο κύκλο άγχους που προκαλούν τα κινητά, μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα κορτιζόλης, να βελτιώσουμε την ορθοκρισία μας και να περιορίσουμε τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για προβλήματα υγείας που συνδέονται με το στρες. Αν θέλετε να κάνετε το κινητό σας λιγότερο στρεσογόνο, αρχίστε καταργώντας όλες τις ειδοποιήσεις, εκτός από αυτές που θέλετε πραγματικά να λαμβάνετε. Επίσης, καλά θα κάνετε να σβήσετε τις στρεσογόνες εφαρμογές. Μία, επίσης, καλή μέθοδος είναι να κάνετε συχνά διαλείμματα από το κινητό προκειμένου να εξισορροπήσετε την χημεία του οργανισμού σας και να ανακτήσετε τον έλεγχο. Μία 24ωρη αργία από το κινητό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κατευναστική. Επίσης, μπορείτε να παρατηρήσετε πως η μανία να προσεγγίσετε το κινητό σας, η οποία πυροδοτείται από το στρες, επιδρά τόσο στον εγκέφαλό σας όσο και στο σώμα σας, χωρίς βέβαια να ενδώσετε. «Αν εκπαιδευθείτε στην παρατήρηση του τι σας συμβαίνει, θα κατανοήσετε ότι είναι στο χέρι σας να επιλέξετε με ποιο τρόπο θα αντιδράσετε», επισημαίνει ο Τζακ Κόρνιλντ, ένας δάσκαλος του βουδισμού, στο Κέντρο Διαλογισμού Σπίριτ Ροκ της Καλιφόρνιας. 

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply