Γίνατε ὁ σπασίκλας ποὺ κοροϊδεύαμε

Πρὸ εἴκοσι (20) ἐτῶν, μὴ θυμηθῶ πρὸ εἴκοσι πέντε (25), ποὺ «ξεκίνησε», ὅποιος ἠσχολεῑτο μὲ τὸ διαδίκτυο φαινόταν στοὺς γύρω του σὰν ἐξωγήινο σπασικλοnerd.
Ἀρκετοὶ/ἒς ἐπιλέξαμε τότε αὐτὴ τὴν μορφὴ ἐπικοινωνίας καὶ πληροφορήσεως ἀλλὰ εὐτυχῶς μεγάλο ποσοστὸ ἀτόμων τοὐλάχιστον διετήρησε τὴν κοινωνικότητα καὶ τὴν προσωπικότητά του ἔχοντας τὸ διαδίκτυο ὡς ἐργαλεῖο.

Σήμερα τὸ διαδίκτυο ἔχει καταντήση ψυχιατρικὸ φαινόμενο μιᾶς καὶ ἔχει εἰσβάλη ἀβίαστα στὴν ζωὴ τοῦ μέσου πολίτου, ὁ ὁποῖος ἔχει σπασικλoποιηθῆ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ ἢ χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ ἀποδεχθῇ πὼς εἶναι τὸ τελευταῖο βαγόνι τῆς ἁπτῆς κοινωνίας ἐνῶ, παρ’ ὅλα αὐτά, ἔχει τὴν αἴσθηση πὼς κάποιος ἄλλος πάλι εἶναι ὁ σπασίκλας τῆς ὑποθέσεως…

Γίνατε ὁ σπασίκλας ποὺ κοροιδεύαμε.

Φρέρης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply