Χολυγουντιανές ἱστορικές προσεγγίσεις ἤ διαστρέβλωσις ἱστορίας;

Ἡ ἄδικη ἐπίκρισις τῆς ταινίας «300» τοῦ Σνάηντερ

Συμφωνῶ ὅτι τὰ κοστούμια τοῦ Ξέρξου ἦσαν ἐξωφρενικά. Ἀλλὰ τέτοιοι ἐξτρεμισμοὶ δικαιολογῶνται, ἀφοῦ ἀποτείνετο κυρίως σὲ παιδιά.

Ἐν τάξει.
Δὲν μπορεῖ  ὁ Προδότης Ἐφιάλτης νὰ εἶναι πιὸ δύσμορφος καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Κουασιμόδο!
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι λεπτομέρειες ἐμπρὸς στὴν οὐσία.

Δὲν θέλων νὰ προσβάλω κάποιαν ἢ κάποιον ἀπὸ ἐσᾶς.
Ἀπαντῆστε ὅμως εἰλικρινά… Θυμᾶστε μέ ποιό κριτήριο ἐδιάλεξε τούς 300 ὁ βασιλεύς Λεωνίδας;
Ἐπιτρέψτε μου νὰ εἰκάσω ὅτι τὸ θυμοῦνται ἐλάχιστοι.
Δὲν τὸ γνωρίζουν ἀκόμη κι Ἕλληνες ποὺ ἔχουν διαβάσῃ τὴν προηγουμένη ἡμέρα τὸ σχετικὸ ἐδάφιον τοῦ Ἡροδότου.
Διότι, λέει, ὅτι πῆρε μόνον πατεράδες Ζώντων Παίδων.
Λόγῳ τῆς ἀπεχθείας μας πρὸς τὴν Ἀγοροπροτίμηση τῆς Παραδόσεως, ἀρνούμεθα νὰ δοῦμε στοὺς παῖδες μόνον τὰ ἀγόρια.
Στὰ ἀγγλικὰ ὅμως κάνει μπᾶμ: Fathers of living sons.
 Ἄρα, οὔτε ἀνυπάνδρους νέους πῆρε (ὅπως αὐτοματικὰ ὑποθέτουμε), οὔτε κάποιον που εἶχε μόνον κορίτσια, οὔτε αὐτὸν ποὺ ἔχασε τους υἱούς του.

Ἐρώτησα κάποιον ἐὰν ἡ ταινία τὸ ἀναφέρει.
Μοῦ εἶπε ὄχι!
Καὶ ὅμως! Τὸ ἀναφέρει!!!

Μετὰ δείχνει ὅτι ἡ Σπάρτη ἐμήδισε (οἱ πέντε Ἔφοροι ἐξηγοράσθησαν ἀπὸ τοὺς Πέρσες) καὶ ἔστειλε τοὺς 300 γιὰ «ξεκάρφωμα» ἀπέναντι στοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ προδοσία.
Καὶ ὁ Λεωνίδας εἶχε πλήρη ἐπίγνωση ὅτι στέλλονται ὡς ἐξιλαστήρια θύματα.

Ὁ Ἡρόδοτος δὲν λέει κάτι γιὰ τὴν Βασίλισσά του.
Ἀλλὰ τὸ σενάριον τὴν ἐκτοξεύει στὰ ὕψη.
Πρὸ κειμένου ὁ ἄλλος Βασιλεὺς νὰ στείλῃ ἐνισχύσεις, ἐνδίδει στὸν ἐκβιασμό του καὶ τοῦ δίδεται.
Τὸ ἐπόμενον πρωϊνὸ αὐτός, ἀν τὶ νὰ ζητήσῃ στὴν Ἀπέλλα (=Ἐκκλησία τοῦ Δήμου) ἐνισχύσεις, τὴν ξεφωνίζει ὅτι τοῦ ἐδόθη ἐκμαυλίζοντάς τον!
Παγώνουμε ὅλοι! Ἀλλὰ αὐτὴ τὸν τρυπᾶ ἀστραπιαία μὲ ἕνα σπαθὶ ποὺ τοῦ ἁρπάζει!
(Πρὸς τιμήν της ἔβαλα τὴν Ἀθηνᾶ τοῦ Κλίμπ!).

Τί ἄλλο θέλετε ῥέ παιδιά ἀπό τήν ταινία;
Πίτσα μέ μπῦρες;

Λιᾶρος Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply