Δήμαρχος Ῥόδου καί …φτώχεια κατηραμένη;

ΔΗΜΑΡΧΕ ΡΟΔΟΥ Φώτη Χατζηδιάκο, σε βρίσκω αρκετά «πτωχό» για να έχεις λόγους να ψεύδεσαι.

Ψεύδεται και συγκαλύπτει εγκλήματα και μαύρο χρήμα, πλουτίζοντας  αδικαιολογήτως ο Δήμαρχος Ρόδου.

Δεν τον έχει καλέσει κάποιος «αδιάφθορος» Εισαγγελέας ακόμη…!!!

Χατζησάββας Μανώλης

(Visited 156 times, 1 visits today)
One thought on “Δήμαρχος Ῥόδου καί …φτώχεια κατηραμένη;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δήμαρχος Ῥόδου καί …φτώχεια κατηραμένη; (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply