Δελτίον τύπου γιὰ τὸ βιβλίο «Κύπρος 1974, Ἡ μεγάλη Προδοσία».

τοῦ Ἱστορικοῦ Ἐρευνητοῦ καὶ Συγγραφέως Κωνσταντίνου Δημητριάδου
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Κυκλοφόρησε ἡ τετάρτη (4η), πλήρης ἔκδοσις τοῦ βιβλίου «Κύπρος 1974, Ἡ μεγάλη Προδοσία»

Ἀλλά τί ἦταν αὐτό πού ἔκανε τό βιβλίο τόσο ἐπιτυχημένο, ὡστέ σέ περίπου ἕξη (6) χρόνια νά ἔχουν ἐξαντληθῇ τέσσερις [τρεῖς (3) ὁλόκληρες καὶ μία (1) εἰδική] ἐκδόσεις;

  1. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν «χαρίζεται» σὲ κάποιον, ὅσο ὑψηλὰ κι ἐὰν εἶναι στὴν ἐκτίμηση κάποιων. Ὅπου εὑρέθησαν διασταυρωμένα στοιχεῖα ὅτι (κάποιοι) ἔβλαψαν τὴν Πατρίδα, οἱ εὐθῦνες ἀπεδόθησαν.
  2. Τὸ ὑλικὸ εἶναι τόσο πλούσιο καὶ ξεκάθαρο, ποὺ σοῦ δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι εὑρίσκεσαι στὴν Κύπρο, στὰ πολεμικὰ θέατρα τὸ 1974.
  3. Εἶναι γραμμένο σὲ τόσο ἁπλῆ γλῶσσα, ὡστὲ κι ὁ πιὸ ἀδαής, περὶ τὰ στρατιωτικά, νὰ μπορῇ νὰ ἀντιληφθῇ καὶ τὰ γεγονότα καὶ τὶς συνέπειές τους.

Οἱ κριτικὲς δέ, ποὺ ἔλαβε τὸ βιβλίο αὐτό, ἀποδεικνύουν ὅτι πρέπει νὰ διαβασθῇ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, μιᾶς καὶ κοινὴ συνισταμένη γιὰ αὐτὸ εἶναι μία λέξις: «Ἀντικειμενικότης»!

Κριτικὲς τοῦ βιβλίου

(Visited 370 times, 1 visits today)
Leave a Reply