Δημιούργημα τῶν Ὁλλανδῶν ἡ χώρα τους…

Ὁλλανδοί…
Ὁ Λαὸς ποὺ ἔφτιαξε τὴν χώρα του μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια!!!

Ὅταν φθάνῃ κάποιος στὴν Ὁλλανδία μὲ ἀεροπλάνο καὶ τὴν βλέπει ἀπὸ ψηλά, ἡ πρώτη αἴσθησίς του εἶναι πὼς ἀντικρύζει μίαν χώρα …πλημμυρισμένη, κάτι τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν μέρει ἀληθές!

Γιὰ αὐτὸ ἐξ ἄλλου τὸ ὄνομά της, Nederland, ποὺ σημαίνει «Κάτω Χῶρες». 
Μίας χώρας ποὺ τὸ 1/4 αὐτῆς, κυριολεκτικῶς, εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν στάθμη τῆς θαλάσσης!

Μίας χώρας ποὺ μόνον τὸ 50% τῆς γῆς της εὑρίσκεται κατὰ ἕνα περίπου μέτρο ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης!

Κι ὅλο αὐτὸ τὸ τεχνητὸ κατασκεύασμα τῆς χώρας, προστατεύεται ἀπὸ ἕνα δίκτυον φραγμάτων, μήκους  3.000 χιλιομέτρων!

Σὲ μίαν διαρκὴ μάχη μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὴν φύση, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ πολὺ παλαιά, ἀλλὰ δὲν ἐπαυσε οὔτε γιὰ ἕνα λεπτό, εὑρίσκονται διαρκῶς οἱ Ὁλλανδοί.

Ἤδη ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα, ἀρχισαν τὴν μεγάλη αὐτὴν μάχη ἀνακτήσεως τῆς γῆς ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὶς λίμνες, δημιουργώντας τὰ «πόλντερς», μεγάλες ἐδαφικὲς περιοχὲς δῆλα δή, δημιουργημένες ἀπὸ τὸ τράβηγμα τῶν ὑδάτων καὶ τὶς ἀποξηράνσεις.

Γῆ ἀνακτημένη ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ προστατευομένη ἀπὸ πολυσύνθετα συγκροτήματα ὑδατοφρακτῶν καὶ ἀναχωμάτων!

Ὅπως τὸ «Ὀφσλάϊνταϊκ», ἕνα τεράστιο ἀνάχωμα- μονοπάτι, μήκους 35 χιλιομέτρων, ποὺ ὁμοιάζει νὰ κόβῃ τὴν Βόρειο Θάλασσα στὰ δύο, ἐλέγχοντας τὴν ποσότητα τῶν ὑδάτων ποὺ εἰσέρχονται ἀπὸ τὴν Βόρειο Θάλασσα, στὴν μεγάλη ἐσωτερικὴ λίμνη, ποὺ ἔχει γιὰ αὐτὸ κατασκευασθῇ καὶ ποὺ τελικῶς ἐλέγχεται μία ὑψομετρικὴ διαφορά, ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ στὴν ἄλλην, ποὺ φθάνει τὰ ἑπτὰ (7) μέτρα καὶ 25 ἑκατοστά!

Ἡ ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ πασίγνωστον «Ἐργον Δέλτα», ἕνα τεράστιο ἔργο φραγμάτων, ποὺ οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή του διήρκησαν πενήντα (50) χρόνια, στὰ νότια μέρη τῆς χώρας, τὰ ὁποία προστατεύουν τὴν χώρα ἀπὸ ἐνδεχόμενες πλημμῦρες.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ὀλλανδοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθώντας νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς ἰδιαιτερότητός τους, στὴν σχέση τους μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὴν στάθμη τῶν ὑδάτων, ἐπέτυχαν ἕνα θαῦμα μηχανικῆς μέσα ἀπὸ τὴν ἀθρώπινο εὐφυΐα.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply