Ὑποαπασχόλησις σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!

Μετὰ τὶς δηλώσεις Ντράγκι, ἔχουμε βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕξαπατήσεως, τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ «εὐέλικτος ἀπασχόλησις βοηθᾶι στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας».

Τὸ argumentum ad nauseam, δηλαδὴ ἡ προσφυγὴ στὴν ἐπανάληψη μέχρι ἀηδίας, εἶναι τὸ κύριο ὅπλο πλάνης, πρὸ κειμένου κάποιος νὰ πεισῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ καμφθῇ ἡ ἀντίστασίς του.

Νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ Ντράγκι καὶ ἡ ΕΚΤ, μετροῦν στὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας, ὅσους μισθωτοὺς εἶναι εὐελίκτου ἀπασχολήσεως καὶ θέλουν νὰ εἶναι πλήρης.

Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπου τὰ ἐργασιακὰ ἔχουν καταῤῥεύσῃ, εἶναι πλέον κανὼν ὁ μισθωτὸς τῆς εὐελίκτου ἀπασχολήσεως νὰ ἐργάζεται ὡς ….πλήρως ἀπασχολούμενος, δίχως ὅμως κάποιο ἐπὶ πλέον δικαίωμα.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκὼν

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply