Ὑπομονὴ γιατὶ …δὲν θὰ ἀνοίξῃ ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου!!!

Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου στὴν οὐσία …δὲν ὑπάρχει!!!
Κι αὐτὸ διότι…:

 • Ὑπῆρχαν κενὰ ποὺ χρειάζονταν κατ’ ἀντιπαράστασιν καταθέσεις, ποὺ ὅμως οὐδέποτε ἔγιναν. Καί, φυσικά, δὲν μποροῦν πλέον νὰ γίνουν, διότι βασικοὶ μάρτυρες δὲν εἶναι πλέον ἐν ζωῇ.
 • Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ 1974 ὑπεχρεώθησαν, κατ’ ἐντολὴν Ἀβέρωφ, νὰ καταστρέψουν τὶς ἐκθέσεις-ἀναφορές τους, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1974 καὶ στὴν θέση τους ἐκλήθησαν νὰ κάνουν ἐκθέσεις-ἀναφορὲς αὐτοὶ ποὺ τοὺς …ἀντικατέστησαν μετὰ τὸν πόλεμο, μὲ βάση …φῆμες!!! (Ἐφ΄ ὅσον οἱ ἴδιοι δεν τὰ ἔζησαν…!!!)
 • Οἱ σελίδες τοῦ ἡμερολογίου τῆς αἰθούσης Ἐπιχειρήσεων τοῦ Α/ΕΔ (νῦν ΓΕΕΘΑ) εἶναι σκισμένες ἀπὸ τὶς 15/7 ἔως τὶς 20/8/74, χωρὶς ἡ Ε.Δ.Ε. ποὺ ἔγινε νὰ …ἀποκαλύψῃ τὸν ἔνοχο!!!
 • Πολλὲς ἡμερήσιες διαταγὲς Μονάδων Ε.Φ. ἐστάλησαν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ οὐδέποτε …παρελήφθησαν!!!
 • Ἀναφορὲς ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν εἶναι ἐλλιπεῖς.
  Παραδείγματος χάριν, ὁ Ποῦλος ἔκανε ἀναφορὰ γιὰ τὸν Ταραντίδη, τὸν Διοικητὴ τῆς 187 ΜΠΠ, ἐπαινετικὴ γιὰ τὴν 14η καὶ 15η Αὐγούστου τοῦ 1974, ἀφορῶσα στὴν ὑποστήριξη τῆς ΕΛΔΥΚ. Δὲν ἀναφέρει κάτι γιὰ τὴν κρίσιμο καὶ προδοτικὴ 16η Αὐγούστου τοῦ 1974, ποὺ ἡ Μοίρα, δῆθεν, δὲν εἶχε πυρομαχικὰ καὶ δὲν ἔριξε…
 • Δὲν ἔχουν καταθέσῃ ἀξιωματικοὶ ποὺ ἔπρεπε νὰ καταθέσουν, ὅπως ὁ Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος.
 • Δὲν ἐρευνήθησαν σοβαρὰ θέματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα, τὸ ποιὸς διέταξε τὴν παράδοση τοῦ ἀεροδρομίου στὸν Ο.Η.Ε., ἐνᾦ ἦταν στὰ χέρια μας, ἢ τὸ ποιὸς διέταξε τὴν ἀπόδοση τοῦ, ἀπὸ τὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1974, κατειλημμένου στρατοπέδου τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ, πίσω στοὺς Τούρκους, τὴν 27η Ἰουλίου τοῦ 1974, ἤ τοῦ ποιὸς διέταξε τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ στρατοπέδου τοῦ 11ου Τ.Σ. κατὰ τὴν ἐκεχειρία…
 • Ποιός διέταξε τόν Συνταγματάρχη Ζαρκάδα νά φύγῃ καί νά ἐγκαταλείψῃ τήν Ι ΑΤΔ;;;

Ἀλλὰ καὶ πολλὰ πολλὰ ἄλλα…

Καὶ σᾶς περιγράφω τὸν πλήρη φάκελλο.
Στὴν Κύπρο ἔστειλαν ἀποσπάσματα, αὐτοῦ τοῦ, μὲ τόσες καὶ τόσες ἐλλείψεις, φακέλλου.

Μὴν ψάχνετε…
Τὰ ἔκοψαν καὶ τὰ ἔῤῥαψαν στὰ μέτρα τους…

Ὅσο γιὰ τὶς εὐθῦνες τῶν πολιτικῶν…;;;
Τσιμουδιά…
Πάλι γιὰ τὸν Γρίβα θὰ ἀκοῦτε…
Μόνον νὰ κοροϊδεύουν τὸν κόσμο…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπομονὴ γιατὶ …δὲν θὰ ἀνοίξῃ ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου!!!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπομονὴ γιατὶ …δὲν θὰ ἀνοίξῃ ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου!!! – ONLINE-PRESS

Leave a Reply