Γενοκτονίες κι Ὁλοκαυτώματα μόνον ὅταν …βολεύουν!!!

Ὁλοκαυτώματα καὶ Γενοκτονίες μόνον ὅπου τοὺς βολεύει…
Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι γκοΐμ…

Ὁ Π.Ο.Υ. ἀκύρωσε τὴν ἀποστολὴ 500.000 ἐμβολίων κατὰ τῆς χολέρας, ποὺ προορίζοντο γιὰ τὴν Ὑεμένη, τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν καταγεγραμμένα τοὐλάχιστον 320.000 κρούσματα χολέρας στὴν χώρα.
Ἡ ἔκρηξις δὲ τῆς διαδόσεως τῆς χολέρας στὴν Ὑεμένη ὀφείλεται κυρίως στὴν τρομερὴ καταστροφὴ τῶν ὑποδομῶν τῆς χώρας, ἀπὸ τὴν Σαουδαραβικὴ Συμμαχία, ὅπως ἐδήλωσαν ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ο.Η.Ε..

aljazeera.com

Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply