Ὑπέρογκα πρόστιμα γιά τήν Colgate;

Σκάνδαλο Colgate…
Ἔνδεκα (11) χρόνια ἔρευνα, κέρδη ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρῶ, πρόστιμο γιὰ γέλια…

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ κατεδίκασε τὴν Colgate καὶ τὰ Σοῦπερ Μάρκετ σὲ πρόστιμο 9,8 ἑκατομμυρίων καὶ ἕνα ἑκατομμύριον (1.000.000) εὐρῶ ἀντιστοίχως.

Ἀκοῦστε τώρα καὶ …κλᾶψτε!
Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ (Ἐπ. Ἀντ.) δὲν λέει σὲ ποιὰ χρόνια ἀφοροῦν οἱ παραβάσεις.
Τὰ κρύβουν, γιὰ νὰ μὴν γίνουν ῥεζίλι…

Τὰ πρόστιμα ἀφοροῦν σὲ παραβάσεις τῶν ἐτῶν 2001-2006.
Τὶς παράνομες συμβάσεις τὶς εἶχαν ἀπὸ τὸ 2005.
Τὸ 2009, γιὰ πρώτη φορά, συνεδρίασαν κι ἀνεκάλυψαν ὅτι οἱ παράνομοι ὅροι δὲν ἀφοροῦν μόνον στὰ ἀποῤῥυπαντικά, ἀλλὰ σὲ περισσότερα προϊόντα (λὲς καὶ δὲν τὸ εἶχαν δῇ…) κι ἀπεφάσισαν (ὁ διορισμένος ἀπὸ τὸν Τσοχατζόπουλο πρόεδρος) περαιτέρω ἐξέταση.
Ἀπὸ τότε (μὲ διορισμένο ἀπὸ τὸν Χατζηδάκη πρόεδρο) ἡ ἀπόφασις βγῆκε τὸ 2017!!!

Κέρδη Colgate γιὰ τὰ ἔτη 2002-2013: 388.000.000 €!
Πρόστιμο:  9.800.000€.

Φλωρᾶς Γεώργιος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply