Διὰ τὸ ἀπαραίτητον τοῦ …necessary!!!

Necessary  = ἀπαραίτητον, ἐκ τοῦ στερητικοῦ προθέματος νῆ (νῆ-νεμία) καὶ τοῦ ῥήματος χηδέω, ἐκ τοῦ χάζω (=ἀποστερῶ).

Μὲ τὴν ἐννοίαν αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον δὲν μποροῦμε νὰ στερηθοῦμε, ὡστὲ νὰ μᾶς εἶναι ἀπαραίτητον.

Θεοφανῶ Πολυμέρνη

 

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply