Χιονισμένες …«ὑπερθερμάνσεις» Μεσογειακοῦ μηνὸς …Ἰουλίου!!!

Χωρὶς πολλὰ πολλὰ σχόλια, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, οἱ (πραγματικά) Φυσικοὶ Νόμοι περιγελοῦν τὶς προπαγανδιστικὲς μεθόδους λεηλασίας τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) Τάξεως πραγμάτων, τὶς ὅποιες «ὑπερθερμάνσεις» (ποὺ κατέληξαν …«κλιματικὲς ἀλλαγές») ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιον τὸν …Ἰούλιο, σὲ πείσμα κάθε ἀνακοινώσεως, σχεδιασμοῦ καὶ μεθοδεύσεως!!!

πηγὴ

Ἄν τὲ βρέ…
Πάντα τέτοια…

Καὶ τοῦ χρόνου …Σιβηρία!!!
(Ἔτσι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀριστερά μας (φερομένη ὡς) κυβέρνησιν!!!

Φιλονόη

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply