Δέν μεταναστεύουν μόνον οἱ Ἕλληνες;

Στὴν Πορτογαλία καὶ μόνον τὴν περίοδο 2011-12, μετενάστευσαν 240 χιλιάδες ἄτομα, μὲ κύριον προορισμὸ τὴν Βραζιλία καὶ τὶς πρῴην πορτογαλικὲς ἀποικίες.
(πηγή: bbc.com).

To 2013 ἔφυγαν ἄλλοι 110 χιλιάδες, μὲ κύριο προορισμὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (πηγή: portuguese-american-journal.com).

Συνολικά, ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2015, μετενάστευσαν περίπου 500 χιλιάδες Πορτογάλοι.

Αὐτὸ οὐδὲ ἕνα ἄθλιο ἑλληνικὸ ΜΜΕξαπατήσεως θὰ στὸ πῇ.

Ὅπως καὶ οὐδεὶς πολιτικάντης, ποὺ σὲ βομβαρδίζει καθημερινῶς, κάνοντάς σου πλύση ἐγκεφάλου ὅτι μόνον …Ἕλληνες μεταναστεύουν!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply