Γραικύλων ἀπόψεις περὶ Κυπριακοῦ

Γραικῦλοι…

Τὸ 1976 ἡ βουλευτὴς τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἑλένη Βλάχου ἔδιδε συνέντευξη γιὰ τὸ Κυπριακὸ στὸν ἀρχισυντάκτη τῆς  «ΜΙΛΛΙΕΤ», Ἀμνπτὶ Ἰπεκτσί…

……………………………………………………………………………………

  • Ἰπεκτσί: Ἐπὶ πλέον βοηθήσαμε μὲ τὴν ἀπόβαση νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα…
  • Βλάχου: Μάλιστα!! Αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα…
  • Ἰπεκτσί: Ἕνα καλὸ ἀποτέλεσμα…
  • Βλάχου: Ἐὰν ἦταν ἡ δημοκρατία νὰ ἐπιστρέψῃ μὲ σεισμό, θὰ συμφωνούσαμε ἀκόμη καὶ σ’ αὐτό…
  • Ἰπεκτσί: Μποροῦμε νὰ συζητήσουμε γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὴν δική σας ἔκφραση: «μποροῦμε νὰ μοιρασθοῦμε τὸ Αἰγαῖον»…
  • Βλάχου: Μάλιστα!!! Ἂν ὄχι ὅλο, μποροῦμε νὰ μοιράσουμε ἕνα τμῆμα του…
  • Ἰπεκτσί: Ἡ ἐπέμβασία μας στήν Κύπρο ἧτο νόμιμος;;;;
  • Βλάχου: Ναί!!!…

…………………………………………………………………………………….

Χαίρετε…

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *