Γραικύλων ἀπόψεις περὶ Κυπριακοῦ

Γραικῦλοι…

Τὸ 1976 ἡ βουλευτὴς τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἑλένη Βλάχου ἔδιδε συνέντευξη γιὰ τὸ Κυπριακὸ στὸν ἀρχισυντάκτη τῆς  «ΜΙΛΛΙΕΤ», Ἀμνπτὶ Ἰπεκτσί…

……………………………………………………………………………………

  • Ἰπεκτσί: Ἐπὶ πλέον βοηθήσαμε μὲ τὴν ἀπόβαση νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα…
  • Βλάχου: Μάλιστα!! Αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα…
  • Ἰπεκτσί: Ἕνα καλὸ ἀποτέλεσμα…
  • Βλάχου: Ἐὰν ἦταν ἡ δημοκρατία νὰ ἐπιστρέψῃ μὲ σεισμό, θὰ συμφωνούσαμε ἀκόμη καὶ σ’ αὐτό…
  • Ἰπεκτσί: Μποροῦμε νὰ συζητήσουμε γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὴν δική σας ἔκφραση: «μποροῦμε νὰ μοιρασθοῦμε τὸ Αἰγαῖον»…
  • Βλάχου: Μάλιστα!!! Ἂν ὄχι ὅλο, μποροῦμε νὰ μοιράσουμε ἕνα τμῆμα του…
  • Ἰπεκτσί: Ἡ ἐπέμβασία μας στήν Κύπρο ἧτο νόμιμος;;;;
  • Βλάχου: Ναί!!!…

…………………………………………………………………………………….

Χαίρετε…

Κόης Ὀδυσσεὺς

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply