Ἕνας ἀποκατεστημένος κόσμος, τοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ

Χένρυ Ἀ. Κίσσινγκερ,

ΕΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
Ο ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ, Ο ΚΑΣΛΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Μετάφρασις καὶ σχολιασμός: Δημήτρης Μιχαλόπουλος

Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ βιβλίο τοῦ Κίσσινγκερ, ποὺ πρέπει νὰ διαβασθῆ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ καταλάβουν -ἐπὶ τέλους!- τὶ γίνεται στὸν τόπο τους. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Κίσσινγκερ ἐξιστορεῖ τὴν κοσμοϊστορικῆς σημασίας διαμάχη τοῦ Μέττερνιχ (ἀνθρώπου τῶν Ῥότσιλντ) μὲ τὸν δικό μας, τὸν Καποδίστρια∙ καὶ καταλήγει μὲ τὴν ἑξῆς, κεφαλαιώδους σημασίας, διαπίστωση: «Δύο τύποι ἀνθρώπου διαχρονικῶς συγκρούονται στόν κόσμο μας∙ Μέττερνιχ καὶ Καποδίστριες».

            Καταλάβατε τώρα γιατί δολοφονήθηκε τό 1831 ὁ Καποδίστριας καί γιατί, μέχρι σήμερα, δέν ἔχει ἀποκαλυφθῇ ποιοί καί πῶς τόν ἐδολοφόνησαν;

(Visited 285 times, 1 visits today)
Leave a Reply