Ἡ Ἐξέλιξις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

 

Πρόκειται γιὰ λεύκωμα, μὲ ἐγχρώμους πίνακες τοῦ καραβογράφου Ἀντώνη Μιλάνου καὶ κείμενα τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου. Προσφέρεται δωρεὰν σὲ ὅποιον ἐπισκεφθῆ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορίας Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας (Λαμπράκη 154, στὸν Πειραιά).

            Ἀπὸ τὰ πολλὰ παραθέματα ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων ποὺ περιλαμβάνονται στὸ ἔργο αὐτό, ἰδιαιτέρα σημασία ἔχει κείμενο τοῦ Πλάτωνος (Φαίδων, 110b-110e), ὅπου ὁ πλανήτης μας, ἡ γῆ, περιγράφεται ὅπως ἀκριβῶς τὴν βλέπει κάποιος ἀπὸ τὸ διάστημα: Μία σφαίρα, τὸν φλοιὸ τῆς ὁποίας συνθέτουν δώδεκα (τεκτονικές) πλάκες καὶ τῆς ὁποίας τὰ χρώματα φαίνονται «ἀπὸ ψηλά» πολὺ πιὸ λαμπερὰ καὶ ὡραῖα ἀπὸ ὅ,τι τὰ βλέπει κάποιος, ὅταν εὑρίσκεται ἐπάνω στὴν γῆ.

            Πῶς τά ἤξερε αὐτά ὁ Πλάτων; Ἡ ἀπάντησις στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ διαχρονικὸ κλειδὶ τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply