Ἡ Ὀδύσσεια πέρα ἀπὸ τὸν μῦθο

            Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ

 

Στὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ προσφέρεται δωρεὰν σὲ ὅποιον ἐπισκεφθῇ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορίας Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, Γρ. Λαμπράκη 154, στὸν Πειραιά, ἀποδεικνύεται βάσει τοῦ ὁμηρικοῦ κειμένου καθὼς καὶ ἄλλων ἔργων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς Γραμματείας, ὅτι ἡ Ὀδύσσεια ἔγινε ὄχι στὴν Μεσόγειο θάλασσα ἀλλὰ στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό.

(Visited 296 times, 1 visits today)
Leave a Reply