Βιβλία Δημητρίου Μιχαλοπούλου

Συνεχίζοντας τὶς βιβλιοπαρουσιάσεις μας, ἐρχόμαστε σήμερα σὲ ἕναν μεγάλο σύγχρονο Ἱστορικό μας, τὸν Δημήτριο Μιχαλόπουλο. Ἕναν Ἱστορικὸ ποὺ …ἐπάφθη, διότι δὲν ἐξυπηρετοῦσε ἡ ἔρευνά του, οἱ θέσεις του ἀλλὰ καὶ οἱ ἀγῶνες του κατὰ ἑνὸς κράτους …μαριονέτας τῶν ἔξωθεν ἐντολέων του.
(Ὅλο τὸ ἱστορικὸ ἐδῶ:
Μία ἱστορία ποὺ ἀκόμη συνεχίζεται!)

Τὰ βιβλία τοῦ κυρίου Δημητρίου Μιχαλοπούλου, στὸ μεγαλύτερό τους τμῆμα, τὰ ἔχω μελετήσῃ καὶ τὰ συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα.
Πρόκειται γιὰ ἐρευνητὴ συστηματικό, ἔντιμο καὶ ἐπίμονο, ποὺ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του, καθὼς καὶ ἡ βαθειά του γνῶσις γύρω ἀπὸ τὴν Ἑλληνική μας Ἱστορία, ἀποτελοῦν κεφάλαιον γιὰ ὅλους μας, ποὺ ἀξίζει, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, νὰ προσεγγισθῇ καὶ νὰ μελετηθῇ.

Γιὰ τὴν ὥρα ξεκινᾶμε μὲ ἑπτὰ βιβλία, ἀλλὰ ἔπεται συνέχεια συντόμως.
Τὰ βιβλία, ξεχωριστὰ ὅλα, θὰ τὰ βρεῖτε στοὺς παρακάτω συνδέσμους, μὲ μίαν σύντομο περιγραφή τους.

Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Ἡ Ξεχασμένη Ἐπανάστασις

Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάστασις

Ἕνας ἀποκατεστημένος κόσμος, τοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἡ Ἀμερικὴ καὶ ὁ Χριστόφορος Κολόμβος

Ἡ Ἐξέλιξις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

Ἡ Ὀδύσσεια πέρα ἀπὸ τὸν μῦθο

Εἴπαμε ἤδη καταθέσῃ μία καλὴ ἱστορικὴ ἔρευνα εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας…
Καὶ εἶναι, ἐπὶ πλέον, τιμή μας τὸ νὰ παρουσιάζουμε τὰ βιβλία αὐτοῦ τοῦ ἐξαιρέτου ἐρευνητοῦ.

Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὰ Καραμανλῆ(δικα)

Φιλονόη

(Visited 438 times, 1 visits today)
Leave a Reply