Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 1800-1834

 

Βάσει τοῦ δόγματος τοῦ MacKinder, Βρεταννοῦ καθηγητοῦ τῆς περιβόητης London School of Economics, χωρὶς τὴν γνώση τοῦ ὁποίου εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβῃ κάποιος τὴν Νεωτέρα καὶ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἐξηγεῖται στὸ βιβλίο αὐτὸ γιατὶ σκοτώθηκε ὁ Καποδίστριας καὶ γιατί, παραλίγο, νὰ θανατωθῇ στὴν λαιμητόμο ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καὶ ἀξίζει ἐν προκειμένῳ νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι τὸν Κολοκοτρώνη δὲν τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τόσο ἡ τιμιότητα δύο ἀπὸ τοὺς δικαστές του ὅσο ἡ προσωπικὴ παρέμβασις τοῦ τότε αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας Νικολάου Α΄.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γερμανο-ῥωσσικὴ ἐξάπλωσις… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply