Ὥρα σοβαρῶν ἐξελίξεων στὴν γειτονιά μας!!!

Τώρα πιὰ ἀρχίζουν ὅλα στὴν γειτονιά μας!!!

Συμβαίνουν πολλὰ σὲ πολιτικό, στρατηγικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο, ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν προσοχή μας.
Γεγονότα ποὺ προβλέπεται νὰ ἐκτρέψουν τὶς γνωστές μας ἰσοῤῥοπίες…

Ἕνα τέτοιο γεγονὸς εἶναι ἡ νέα, ἄγρια ἀντιπαράθεσις τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραὴλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μὲ τὸν ἰσλαμιστὴ πρόεδρο τῆς Τουρκίας, Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Μία ἀντιπαράθεσις ποὺ θέτει τὸ τέλος στοὺς σχεδιασμοὺς γιὰ τὴν μεταφορὰ ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου διὰ μέσου τῆς Τουρκίας, ἀλλά, ἐπίσης, ὁριστικοποιεῖ τὴν προώθηση τοῦ ἀγωγοῦ EAST MED.
Ὁ ἀγωγὸς  EAST MED εἶναι ἕνας ὑποθαλάσσιος ἀγωγός, ποὺ μέσῳ Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ἰταλίας θὰ μεταφέρῃ στὴν Εὐρώπη φυσικὸ ἀέριον.

Πολὺ ἁπλᾶ… Τὸ Ἰσραὴλ δὲν ἔχει πιὰ ἄλλην ἐπιλογή.

Ἀλλὰ τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ για τὴν χώρα μας, γιὰ τὴν ὁποίαν εἶναι πλέον μονόδρομος ἡ στρατηγικὴ συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἀπέναντι στὰ ἐπεκτατικὰ ἰσλαμιστικὰ σχέδια τῶν «γειτόνων» μας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply