Διόνυσος καὶ Σάτυροι

Διόνυσος καὶ Σάτυροι
(Dionysus and Satyrs)

Ἀττικὸς μελανόμορφος ἀμφορεύς.

Στὴν μία ὄχη εἰκονίζεται ὁ Διόνυσος μὲ δύο Σατύρους.

Στὴν ἄλλην ὄψη ὁ Ἑρμῆς συζητᾶ μὲ τὴν θεὰ Ἀθηνᾶ ἐν μέσῳ δύο θνητῶν.

Ἀποδίδεται στὸν ζωγράφο τῆς Αἰώρας.

Στὸ κάτω μέρος τῆς βάσεως ὑπάρχει γραπτὸ «Τ», πού, ἐνδεχομένως, ὑποδηλώνει τὴν τιμὴ τοῦ ἀγγείου.
540-530 π.Χ..

Συλλογὴ Ν.Π. Γουλανδρῆ.
Μουσεῖον Κυκλαδικῆς Τέχνης

Νεφέλη Ὠκεανὶς

 

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply