Ὥς μοναδικό μας ὅπλο ἔχουμε τὴν …σιωπή!!!

Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἤθελε νὰ μάθῃ ὁ ἐχθρός σας, εἶναι οἱ κρυφὲς σκέψεις καὶ οἱ διαθέσεις σας.
Παλιά, θὰ ἔβαζε σπιούνους γιὰ νὰ τὰ μάθῃ.
Τώρα, τοῦ τὰ λέτε ἐσεῖς, ἀπὸ μόνοι σας.
Αὐτὸ εἶναι ἔνα στρατηγικὸ λάθος.

Ὄσο πιὸ πολὺ τοὺς βρίζετε στὸ διαδίκτυο, τόσο πιὸ σίγουροι εἶναι ὅτι τελικὰ θὰ κάτσετε στὸν καναπέ σας. Μόνον ἡ σιωπὴ θὰ τοὺς τρόμαζε…. καὶ ἡ ἄδηλος πρόθεσις…

Γιὰ αὐτό, ἔπαψα πιὰ νὰ πιστεύω στὸ «ἐπαναστατικό»  πνεῦμα τοῦ διαδικτύου, παρὰ μόνον ὡς ἑνὸς μέσου χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης, ἐκτονώσεως καὶ ἐλέγχου της…

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply