Διόνυσος καὶ Σάτυροι

Διόνυσος καὶ Σάτυροι
(Dionysus and Satyrs)

Ἀττικὸς μελανόμορφος ἀμφορεύς.

Στὴν μία ὄχη εἰκονίζεται ὁ Διόνυσος μὲ δύο Σατύρους.

Συνέχεια

Θησαυροὶ στὰ …σκουπίδια!!!

(Μᾶς ἔπνιξαν τὰ σκουπίδια!)

Εὑρέθη στὴν χωματερὴ σκουπιδιῶν τῶν Ἄνω Λιοσίων!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Συνέχεια

Ὑπὲρ …νηστεύσαντες!!!

Ἡμέρες νηστείας

Δεῖτε, φίλοι μου, πῶς βαπτίζεται τὸ κρέας ψάρι, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας, μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδη, «ἡ Πάπισσα Ἰωάννα».

Συνέχεια

Λέμε ὁλομέλεια κι ἐννοοῦμε…;

Ὁλομέλεια Εὐρωκοινοβουλίου,  μετεδίδετο προχθὲς (στὶς 2:40 μ.μ.), γιὰ τὴν συνεδρίαση τῆς προηγουμένης ἡμέρας

Θέμα: Ἡ πορεία τῆς δευτέρας ἀξιολογήσεως τοῦ προγράμματος οἰκονομικῆς προσαρμογῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Θεοὶ σὲ ἀπόγνωσιν…

Αἴθουσα ἀναχωρήσεων, ἀρ. 26, Ἀεροδρόμιον Σπάτων, προχθές.

Ἐπίτοιχη φωτογραφία, μεγάλων διαστάσεων, τοῦ διεθνοῦς φήμης Ἕλληνος καλλιτέχνου-φωτογράφου, Τάσσου Βρεττοῦ.
Ἔτσι, γιὰ νὰ τὰ βλέπουν καὶ οἱ ξένοι…

Συνέχεια

Τὸ φίλημα…

Ἕνα κείμενο σὲ ἐξαιρετικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Παπαφλέσσα, κατὰ τὴν Μάχη στὸ Μανιάκι, στὶς 20 Μαΐου 1825.

ἘλευθερίαΤὸ φίλημα... Συνέχεια