Θυμοῦνται καὶ τιμοῦν ἀκόμη τὸν Καποδίστρια στὴν Γενεύη

Ἡ κατοικία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια στὴν Γενεύη, στὸν ἀριθμὸ 10 τῆς Rue de l’Hotel de Ville (Ὁδὸς Δημαρχείου), εἶναι τόσο ἁπλῆ, ὅσο ἁπλὸς ἦταν καὶ ὁ ἴδιος.

Ἔζησε σὲ αὐτὸ τὸ σπίτι τῆς παλαιᾶς πόλεως, στὸν πρῶτο ὄροφο τοῦ ὁποίου μία πινακὶς βεβαιώνει:

ΕΔΩ ΔΙΕΜΕΙΝΕ

ΑΠΟ ΤΟ 1822 ΕΩΣ ΤΟ 1827

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι.

ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΗΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

• αὐτός, ὁ ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς Ἕλλην, ποὺ διετέλεσε γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἰονίου Πολιτείας,

• Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της Ρωσσικῆς Αὐτοκρατορίας ἐπιτυγχάνοντας νὰ στρέψῃ τὴν γνώμη τοῦ Τσάρου ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων,

• αὐτὸς ποὺ συνέταξε τὸ Ἑλβετικὸ Σύνταγμα ἐπάνω στὶς ἀρχὲς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Δημοκρατίας καὶ συνεισέφερε μὲ προσωπικὰ προσχέδια στὸ ἑλβετικὸ ὁμοσπονδιακὸ πολιτειακὸ σύστημα, συνενώνοντας τὰ διαφωνοῦντα καντόνια,

• ἐκεῖνος ποὺ ἐξελέγη ὡς πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐδημιούργησε Κράτος ἀπὸ τὸ Χάος, πέφτοντας τελικὰ ἀπὸ χέρι συμπατριώτου.

Φωτογραφίες «δανεικές», ἀπὸ τὸν φίλο, Σταῦρο Μελᾶ.

Νεφέλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θυμοῦνται καὶ τιμοῦν ἀκόμη τὸν Καποδίστρια στὴν Γενεύη

Leave a Reply