Ἡ σημειολογία μίας «οἰκογενειακῆς» φωτογραφίας

Ὁ σουλτάνος προλαβαίνει πρῶτος καὶ σπεύδει νὰ κρατήσῃ μὲ φαρδειὰ παλάμη καὶ σφικτὸ ἀντίχειρα τὰ χέρια τῆς Γερμανίδος καὶ τοῦ Γάλλου, μὲ ὕφος:
«Ἐδῶ σᾶς ἔχω, σᾶς κρατῶ στὸ χέρι. Θὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς πῶ… Ἀλλιῶς κλείνω τὰ ἐργοστάσιά σας στὴν χώρα μου. Τέρμα οἱ Μερσέντες σας, τὰ Ὄπελ σας καὶ τὰ λοιπὰ πολεμικὰ σιδερικά. Σᾶς γεμίζω καὶ μὲ λάθρο».

Τοὺς αἰφνιδίασε, τοὺς ἥρπαξε καὶ ἔχει ὕφος «ἀμὰν νὰ προλάβῃ νὰ βγάλῃ τὴν φωτογραφία ὁ φωτογράφος».

Ὁ Γάλλος φαίνεται δυσαρεστημένος, κάνει γκριμάτσα, αἰφνιδιάσθη ἀλλὰ δὲν σκοπεύει νὰ μείνῃ «ὑπό». Τὸ ἠνέχθη  προσωρινῶς.
Ἡ κομψὴ Γερμανὶς φαίνεται πολὺ constipee. Ἀλλὰ τί νά κάνῃς;; Εἶναι λίγο νά σοῦ κρατᾷ (ἔστω κι ἔτσι) τὸ χέρι ἕνας ἄνδρας;;; Καὶ τί ἄνδρας… σουλτάνος!!!

Ὁ Ῥῶσσος «χαμηλοβλεποῦσος», ὡς συνήθως, σὰν νὰ λέῃ:
«ἐ ῥέ, τί σᾶς ἔχω γιὰ μετά… κάνω τώρα τὰ στραβὰ μάτια, ἀλλὰ τὰ θέλω καὶ τὰ πετρέλαια ἐκεῖ στὸν νότο κάτω».

Νεφέλη Ὠκεανὶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἡ σημειολογία μίας «οἰκογενειακῆς» φωτογραφίας

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαβάζοντας πίσω ἀπὸ τὶς «γραμμὲς» γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply