Γιὰ νὰ καμφθῇ ἕνας πατριώτης ἀρκεῖ μία …προδοσία!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀντεχε ἀκόμη καὶ τὸ 10% τῶν βασανιστηρίων ποὺ τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…
Οὔτε τὸ 10%… Βασανιστήρια ἀπάνθρωπα, ἀνείπωτα…
Κι ἄντεξε…
Καὶ μέσα στὴν παραζάλη τοῦ πόνου του, τοὺς γέλαγε, τοὺς εἰρωνεύετο, τοὺς κορόιδευε…
Κι ἐστάθη ὄρθιος…
«Ὁ Ἄτρωτος»…

Κι αὐτόν, ποὺ δὲν μπόρεσε ἡ Βρεταννικὴ ἀποικιοκρατία νὰ τὸν καταβάλῃ, ἐπέτυχε νὰ τὸ κάνῃ ὁ παλαιὸς συναγωνιστής του, θρησκευτικὸς ἡγέτης τῶν Κυπρίων! Ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς ΕΟΚΑ: «τὸν ἔκλεισε στὴν Φυλακή»!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 297 times, 1 visits today)
Leave a Reply