Γιατί δέν αὐτοκτονοῦν ΟΛΟΙ οἱ βουλευτές «μας»;

Τὸ τρομακτικώτερον ὅλων εἶναι…

Ἐνας δικηγόρος διεμαρτυρήθη στον Γιοῦνκερ ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο να μὴν μπορῇ νὰ ἐπαναγοράσῃ τὸ σπίτι του τῶν 100.000 εὐρῶ ὁ κοκκινοδανεισμένος Ἕλλην καὶ νὰ ἔχῃ αὐτὴν τὴν δυνατότητα μόνον τὸ Κοράκι τοῦ ἀλλοδαποῦ FUND!!

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Γιοῦνκερ εἶναι ὅ,τι καταπληκτικώτερο ἔχω διαβάσῃ μέχρι σήμερα! Οὐδὲ ἕνα ἑλληνικὸ κόμμα ἐπρότεινε κάτι διαφορετικό!!!

Κύριοι, ἂν καὶ δὲν μὲ ἀφορᾶ ἄμεσα τὸ θέμα, διότι δὲν ἔχω κάποιο «Κόκκινο Δάνειο», ἀπορῶ πραγματικὰ ποὺ δὲν πέφτετε στὴν φωτιὰ γιὰ αὐτὸ τὸ αἶσχος!
Οἱ 300 ποὺ ἦσαν στὴν Βουλὴ ὅταν ἐψηφίσθη αὐτὸ τὸ γκροτέσκο μέτρο θὰ στιγματισθοῦν γιὰ πάντα σὲ μάρμαρο!
Λόγῳ τιμῆς!!

Δὲν χύθηκε τόσο αἷμα ἀπὸ τοὺς προπαποῦδες μας γιὰ νὰ γίνουν τέτοια ἀναίσχυντα ξεπουλήματα, ποὺ οὔτε ὁ Πήλιος Γούσης*, ὁ προδότης, θὰ ὀνειρευόταν.

Λιᾶρος Διονύσιος

*  Σχετικὰ μὲ τὸ Πήλιος Γούσης-προδότης, καλὸ εἶναι νὰ ἀνασκευάσουμε τὶς ἀπόψεις μας. Λεπτομέρειες ἐδῶ:

26 Σεπτεμβρίου 1803. Οἱ Ἀληπασαλῆδες πατοῦν τὸ Σοῦλλι!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply