Χάνοντας, ὡς «ὑπερδύναμις», τὸ στοίχημα μὲ τὴν τεχνολογία!!!

Οὐδὲ μία οἰκονομικὴ ὑπερδύναμις μπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ στὴν δύναμη τῆς φύσεως.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀπέμειναν στὴν Φλόριντα ἐνημερώνονται, στὴν πλειονότητά του, ἀπὸ ῥαδιόφωνα μὲ μπαταρίες.
Ἡ νέα τεχνολογία ἀπέτυχε…

Πάντα Κατερίνα

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply