Θὰ «ἄλλαζαν τὰ πάντα» γιὰ νὰ ἀλλάξουν …τίποτα!!!

Ἐγὼ σᾶς τὸ εἶπα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐὰν αὐτὸς ὁ τύπος μείνῃ ἐκτὸς νυμφῶνος νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη καὶ νὰ μοῦ περάσετε χαλκᾶ. Καὶ τὰ αὐτιὰ νὰ μοῦ τρυπήσετε, ὄχι μόνον τὴν μύτη.

Χάσαμε ὅμως τὸ …«τραγάκι»!!!

Εἶναι ἀποφασισμένοι ἐκεῖ στὴν ΝΔ καὶ ἔχουν καὶ ἀρχηγὸ μεταῤῥυθμιστή.
Ἀποφασισμένοι νὰ τὰ ἀλλάξουν ὅλα, γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξῃ τὸ ὁ,τιδήποτε!!!

Ἀλλά γιατί νά κάνουν διαφορετικά καί νά χαλάσουν τήν ζαχαρένια τους;
Ποιός θέλει νά χάσῃ τήν βολή του, ἐάν μπορῇ καί νά μήν τό κάνῃ;
Τὰ πρόβατα ἀπὸ κάτω ἰκετεύουν νὰ σφαγοῦν καὶ κουνοῦν τὴν λευκὴ ἐπιταγή, γιὰ νὰ σιγουρευθοῦν ὅτι θὰ τὴν δοῦν καλὰ οἱ ἀλῆτες ποὺ πρόκειται νὰ καβαλήσουν τὶς μαῦρες μερσεντές.
Ἀχ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη!!!

Οἱ ὀπαδοὶ τῆς ΝΔ, παλαιοὶ καὶ νεοφερμένοι εἶναι τόσο τυφλωμένοι πιά, ποὺ ἀδυνατοὺν πλήρως νὰ κατανοήσουν ὅτι τὸ «πάσῃ θυσίᾳ» εἶναι ἡ ταφόπλακα τῆς χώρας. Ὅτι θὰ εἶναι καταστροφικὸ νὰ ἐπιστρέψουν χωρὶς ὄρους καὶ στοιχιεώδεις προϋποθέσεις αὐτοὶ ποὺ τὴν κατέστρεψαν, ἐπειδή, δῆθεν, δὲν γίνεται ἀλλοιῶς.

Ἑπτὰ χρόνια κρίσεως δὲν μᾶς ἐδίδαξαν τὸ παραμικρό!!!

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply