Χάσαμε ὅμως τὸ …«τραγάκι»!!!

Πρέπει νὰ διεμήφθησαν ἀπείρου κάλλους, κωμικοτραγικοὶ τηλεφωνικοὶ διάλογοι.

  • Τραγάκης: πρόεδρε τί πράγματα εἶναι αὐτά, ἀφοῦ τά εἴχαμε συμφωνήσῃ;
  • Πρόεδρος: Γιάννη, ἡρέμησε, ὅπως ἦλθαν τὰ πράγματα δὲν εἴχα ἄλλην ἐπιλογή, γαμῶ τὸ ΦΒ μου γαμῶ, λύσσαξαν!!!
  • Τραγάκης: πρόεδρε θὰ αὐτοκτονήσω.
  • Πρόεδρος: Γιάννη, κατάλαβέ με, θὰ τοῦ δώσω γενικὴ γραμματεία μετὰ τὶς ἐκλογές, δὲν θὰ μείνἡ ἐκτός.
  • Τραγάκης: πλάκα κάνεις; Ὀργανισμὸ θὰ δώσῃς καὶ φθηνὰ εἶναι.
  • Πρόεδρος: ἐντάξει, ὀργανισμό, ἡρέμησε.

*~*~*

  • Τραγάκι: μπαμπά, τί ἔγινε τελικά;
  • Τραγάκης: σκᾶσε ἐσύ, θὰ τὰ κάνουμε χειρότερα.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκὼν

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply