Χορτάσαμε ἀπὸ τὸν …τρομολαγνεία τῆς «ΙΡΜΑ»!!!

Τώρα ποὺ ἔπαυσε ὁ …πανικὸς καὶ ὁ τρομολαγνεία, ἂς δοῦμε καὶ τὴν …πραγματικότητα:

Θέλω νὰ δῶ πῶς θὰ δικαιολογήσουν τὴν τρομολαγνεία τῆς Ἰρμας!!

Γιὰ νὰ μὴ χάβετε αὐτὰ ποὺ διαβάζετε καὶ ποὺ τὴν παρουσιάζουν ὡς «φοβερό» τυφῶνα στὸ Μαϊάμι, θὰ πρέπῃ νὰ ξέρετε πὼς ὅσα εἴδαμε δὲν ἦταν κάτι ἄλλο, παρὰ ζημίες τροπικῆς καταιγίδος καὶ ὄχι μεγάλου τυφῶνος. 

Ἔζησα τὸν «Ἀντριου» καὶ ξέρω…
Τραβῶ τὰ μαλλιά μου μὲ αὐτὰ ποὺ διαβάζω καὶ πνίγομαι ἀπὸ τὰ γέλια.
Ὅποιος ζεῖ στὴν Φλόριντα γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ τὶ λέω!!!

Χαρούλα Χαλκιᾶ

Πᾶμε τώρα παρακάτω καὶ μὲ μεγαλυτέρα σοβαρότητα.
Ἐπίσης, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον, καλὸ εἶναι νὰ ἐρευνήσουμε κατ’ ὀλίγον τὸ τὶ ἀκριβῶς, ἀλλὰ καὶ γιατί, καθὼς καὶ ποιοί, ἐπέτυχαν νὰ ἀπομακρύνουν τόσο εὔκολα τόσο ἀνθρωπομάνι. Ἔτσι, ξαφνικά…
…καὶ πολὺ εὔκολα!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply