Ἰταλικὴ συμμετοχὴ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθ΄ ὑπόδειξιν τῆς …Ἀγγλίας!!!

Εἶχα ἕνα ἰδιαιτέρως ἐποικοδομητικὸ καλοκαίρι, ἀπὸ πλευρᾶς μελέτης. Ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ (ξανά-) διάβασα ἦταν ὁ «Πόλεμος καὶ ὁ κόσμος» τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου. Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὸ τὸ μικρὸ βιβλιαράκι, ἐπανέρχομαι στὶς βιβλιοπαρουσιάσεις μας, μὲ προσωπικὴ ἀντίληψιν τοῦ θέματος. Καὶ μάλιστα εἰς …διπλοῦν!!!

Κατ’ ἐμέ, ἂν καὶ μικρό, ἀπολύτως …θαυματουργὸ καὶ τεκμηριωμένο αὐτὸ τὸ βιβλίο, ὅπως ἐπίσης κι ἀναγκαῖον γιὰ κάθε ἕναν ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ μάθῃ τὰ παρασκήνια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρασκήνια ποὺ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀνακαλύψῃ ἐὰν δὲν «χωθῇ» μέσα στὰ διπλωματικὰ ἔγγραφα, δὲν μελετήσῃ σὲ βάθος τὶς τακτικὲς καὶ τὶς συνωμοσίες κι ἐὰν δὲν λειτουργῇ ἐξ ἀποστάσεως, μὲ καθαρὸ μυαλὸ καὶ δίχως «βαρίδια». Κι αὐτὸ ἔπραξε ὁ Δημήτριος Μιχαλόπουλος.

Ὁ Δημήτριος Μιχαλόπουλος λοιπόν, σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο του, ξεσκεπάζει τὸ παρασκήνιον τῆς δικῆς μας ἐμπλοκῆς, στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὰ κυρίως ἀναλύει τὸ πόσο …εὐχάριστον κι ἀναγκαῖον καὶ ὑποστηρικτικὸν γιὰ τὰ συμφέροντας τῆς Μεγάλης Βρεταννίας ἦταν τὸ νὰ εἰσέλθῃ στὸν ἐν λόγῳ πόλεμο πρώτη ἡ Ἰταλία, κηρύσσοντας τὸν πόλεμο καὶ κατὰ τῆς …Μεγάλης Βρεταννίας (ἀλλὰ καὶ τῶν συμμάχων της), μὰ καὶ μίαν σειρᾶ παρασκηνιακῶν κινήσεων, ποὺ κατέληξαν στὰ γνωστά μας ἀποτελέσματα. Στὴν πραγματικότητα ἔπαιξε καὶ ἡ Ἰταλία, μαζὺ μὲ τὸν Μουσολίνι, τοὺς ἀναγκαίους ῥόλους γιὰ νὰ ἀνοίξουν βεβαιωμένα οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου. Κι αὐτὸ δὲν μᾶς τὸ διδάσκει ἡ ἐπίσημος Ἱστορία.

Συζητᾶμε πάντα γιὰ μίαν ἐπιχείρησιν, παρασκηνιακή, ποὺ ἀποδεικνύεται ἀπὸ πολυετεῖς ἔρευνες καὶ ἀποκαλύπτει πὼς κι αὐτὸς ὁ πόλεμος ἦταν ἁπλῶς μία ἀκόμη …ἐπιχείρησις, καθαρὰ ἐπαγγελματική, τὴν ὁποίαν ἔφεραν εἰς πέρας πρόθυμοι ἡγέτες – βιτρίνες.

Σᾶς τὸ συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα καὶ σᾶς διαβεβαιῶ πὼς θὰ εἶναι χρήσιμός σας ὁδηγὸς γιὰ πολλὰ ἐρευνητικὰ βήματα.

Φιλονόη.

 

(Visited 295 times, 1 visits today)
Leave a Reply