Ῥέουν τὰ ἑκατομμύρια πρὸς τοὺς …«ἀνθρωπιστές»!!!

Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων στὴν Λέσβο, ἀπὸ τὴν «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ».
(προϋπολογισμὸς 1.832.805,26 εὐρῶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Τί λέγαμε λοιπόν; 

Σήμερα βγῆκε ἡ ἀπόφασις, μὲ τὴν ὁποίαν τὸ 40% τοῦ ποσοῦ τῶν 1.832.805,26 εὐρῶ μπαίνει ὁσονούπω στὸν λογαριασμὸ τῆς λεσβιακῆς ΜΚΟ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ»!!!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

ΥΓ. Προσοχὴ μὴν τὸ μάθῃ ὁ Γιῶργος Πατλακας…

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply