Γρεκίας προδιαγεγραμμένο τέλος

Προχθὲς ἀκούσαμε τὸν νεομπολσεβίκο Κώστα Ἀρβανίτη στὴν ΕΡΤ (ποῦ ἀλλοῦ;) ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι μνημόνια καὶ τίποτα ἄλλο. Ἂς γίνουμε ῥεαλιστές..

Σὰν γνήσιος ἀριστερὸς βέβαια εἶχε προλάβῃ νὰ διορίσῃ γυναῖκα καὶ κόρη στὸ Δημόσιο (γραφεῖα ὑπουργῶν)..

Γρεκία delenta est…

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 220 times, 1 visits today)
Leave a Reply