Κι οἱ μόνες μάχες ἄς εἶναι τῆς καρδιᾶς… (ἀναδημοσίευσις)

Κι οἱ μόνες μάχες ἄς εἶναι τῆς καρδιᾶς...
Καταστάλαξε

ὁ ἀχὸς τοῦ πολέμου
καὶ ἦλθε ἡ ὥρα
τῆς θλιμμένης σιωπῆς
ποὺ ἀγωνιᾶ

ψάχνοντας γιὰ σφυγμὸ
στὰ συντρίμια·
εἶναι ἡ ὥρα αὐτὴ
πρὶν τοὺς λυγμοὺς
ποὺ φέρνει ἡ ἀπὸγνωση
πρὶν τοὺς λυγμοὺς
ποὺ φέρνει ἡ ἐλπίδα.
Δὲν εἶναι ριζικὸ ἀνθρώπινο
ὁ πόλεμος
καὶ οἱ μόνες μάχες στὴ ζωή,
ἂς εἶναι τῆς καρδιᾶς.

Χλόη 31/7/14

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply