Δικαιώνεται καὶ πάλι ὁ Φλωρᾶς

Μία ἀκόμη δικαίωσις.

πηγὴ

Δυστυχῶς κατόπιν ἑορτῆς. Συνολικὴ ἀποζημίωσις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ στὰ Βιβλιοπωλεῖα Φλωρᾶς 723.000€, ἐπειδὴ ἔθαψε τὴν καταγγελία ἐπὶ σχεδὸν 4 χρόνια. Κερασάκι στὴν τούρτα, ὅπως ἀναφέρει καὶ τὸ δελτίο τύπου, ἡ «μεταγραφή» τοῦ Ἀντιπροέδρου της Δημήτρη Λουκᾶ, τοῦ συζύγου τῆς Κεραμέως τῆς ΝΔ, στὸ δικηγορικὸ γραφεῖο ποὺ ὑπερασπίζεται τοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς βασικῆς ἑταιρείας τοῦ καρτὲλ στὴν μεταξύ μας διαμάχη.

Φλωρᾶς Γεώργιος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply