Δικαιώνεται καὶ πάλι ὁ Φλωρᾶς

Μία ἀκόμη δικαίωσις.

πηγὴ

Δυστυχῶς κατόπιν ἑορτῆς. Συνολικὴ ἀποζημίωσις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ στὰ Βιβλιοπωλεῖα Φλωρᾶς 723.000€, ἐπειδὴ ἔθαψε τὴν καταγγελία ἐπὶ σχεδὸν 4 χρόνια. Κερασάκι στὴν τούρτα, ὅπως ἀναφέρει καὶ τὸ δελτίο τύπου, ἡ «μεταγραφή» τοῦ Ἀντιπροέδρου της Δημήτρη Λουκᾶ, τοῦ συζύγου τῆς Κεραμέως τῆς ΝΔ, στὸ δικηγορικὸ γραφεῖο ποὺ ὑπερασπίζεται τοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς βασικῆς ἑταιρείας τοῦ καρτὲλ στὴν μεταξύ μας διαμάχη.

Φλωρᾶς Γεώργιος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply