Μνῆμες ἀπελευθερώσεως…

Μνῆμες ἀπελευθερώσεως...

Ἕνα λιθαράκι ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ποὺ ἐστιβάχθησαν σὲ ἐτούτη τὴν πολυτραγουδισμένη γῆ.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Μία τραγικὴ λεπτομέρεια.
Γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἐπροδόδησαν.
Τὸ ἴδιο τὸ ΕΑΜ, ποὺ σὲ ὅλην τὴν κατοχὴ συνεκέντρωνε τὸν ἀνθρὸ τῶν νέων μας, ἔστρεψε τὰ ὅπλα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Φιλονόη

Leave a Reply