Μνῆμες ἀπελευθερώσεως…

Μνῆμες ἀπελευθερώσεως...

Ἕνα λιθαράκι ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ποὺ ἐστιβάχθησαν σὲ ἐτούτη τὴν πολυτραγουδισμένη γῆ.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Μία τραγικὴ λεπτομέρεια.
Γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἐπροδόδησαν.
Τὸ ἴδιο τὸ ΕΑΜ, ποὺ σὲ ὅλην τὴν κατοχὴ συνεκέντρωνε τὸν ἀνθρὸ τῶν νέων μας, ἔστρεψε τὰ ὅπλα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply