Ἀποχώρησις γερμανικῶν στρατευμάτων ἀναίμακτα;

Ἀποχώρησις γερμανικῶν στρατευμάτων ἀναίμακτα;3Στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 τὰ γερμανικὰ στρατεύματα ξεκίνησαν τὴν συντεταγμένη ἀποχώρησίν τους ἀπὸ τὴν χώρα μας.
Ἡ ἀπόφασις –  ἐντολὴ ἦταν νὰ περάσουν …ἀτουφέκιστα!!!

Τὰ …ψιλὰ γράμματα τῆς ἱστορίας
(γιὰ τὴν σημερινὴ …ἐπέτειο.)

Οἱ Ἄγγλοι μὲ τοὺς Γερμανοὺς συνεννοήθησαν, στὴν Σουηδία, καὶ συνεφώνησαν στὴν Πορτογαλία, λίγο πρὶν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944, γιὰ τὴν ἀσφαλὴ ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν -χωρὶς ἐχθροπραξίες- ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα ἔως τὴν Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκεῖ παράδοση τῆς πόλεως σὲ ἀγγλικὰ τμήματα καὶ κατόπιν ὑποχώρησή τους μέσῳ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, διότι Βουλγαρία καὶ Ῥουμανία εἶχαν καταληφθῆ ἀπὸ τὸν ῥωσσικὸ στρατό.
(Μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὶς μετέπειτα τραγῳδίες τῆς Ἑλλάδος).

Περικλῆς

Ὁ φύλαξ – ἄγγελος τῶν Γερμανῶν, ἔως τὴν Γιουγκοσλαυΐα ἦσαν οἱ φερόμενοι ὡς …ἀντάρτες τοῦ ΕΑΜ.
Οἱ γνωστοὶ πράκτορες.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ – ΓΕΡΜΑΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
Ε.Λ.Α.Σ. (Ο.Μ.Μ.) και Γερμανικής Ανωτάτης
Στρατιωτικής Διοικήσεως Μακεδονίας-Αιγαίου. 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Καπετάν Κίτσος, Διοικητής 2ου Τάγματος 31ου Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ. με εξουσιοδότηση του Μεράρχου XI Μεραρχίας Λασάνη και 2) Ταγματάρχης Έρριχ Φένσκε Διοικητής της μονάδος 31756 Βασιλικών, ως εκπρόσωπος των ενόπλων γερμανικών δυνάμεων της στρατιάς του Αιγαίου, συνελθόντες σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1944 στο χωριό Λειβάδι περιφερείας Θεσσαλονίκης, συμφωνήσαμε τα εξής.

1- Ό Ε.ΛΑ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη εμπόδιση την υποχώρηση του γερμανικού στρατού στην περιοχή της Ο.Μ.Μ., εισερχόμενος σε κάθε εκκενούμενο τμήμα μετά την αναχώρηση και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτου.
2- Παράλληλα ή Γερμανική Α.Σ.Δ.Μ.Α. υποχρεούται να διάταξη την αποχώρηση των Ταγμάτων Ασφαλείας από την πόλη της Θεσ/νίκης, την οποία και θα παραδώσει στον Εφεδρικό Ε.ΛΑ.Σ. και στην Πολιτική Οργάνωση του Ε.Α.Μ. σύμφωνα με λεπτομερειακό σχέδιο πού τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Μ.Μ.-Ε.Α.Μ. και Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.) θα καθορίσουν.
3- Ό Ε.ΛΑ.Σ. εγγυάται για τη ζωή των Γερμανών στρατιωτών, πού προσχώρησαν ή θα προσχωρήσουν στις τάξεις του, φτάνει να υποσχεθούν πώς θα πολεμήσουν στο πλευρό του ενάντια σε οποιοδήποτε εχθρό του Λαϊκού Στρατού. 
4- Ό Ε.ΛΑ.Σ. δεν φέρει καμιά ευθύνη αν αντιλαϊκές προδοτικές ομάδες επιτεθούν κατά γερμανικών δυνάμεων.
5- Ή Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θα παραχώρηση στον Ε.ΛΑ.Σ. βαρύ οπλισμό και ανάλογο πολεμικό υλικό για την εξουδετέρωση των ως άνω ομάδων.
6- Ό Ε.ΛΑ.Σ. με όρους αυτούς και με συνεργασία των βουλγαρικών και αλβανικών παρτιζάνικων τμημάτων αναλαμβάνει την καταπολέμηση των αντιλαϊκών ανταρτικών ομάδων.
Το σύμφωνο αυτό γράφτηκε σε δύο, το ένα στην ελληνική γλώσσα και το παρέλαβε ο Ταγ/ρχης Έρριχ Φένσκε και το δεύτερο στη γερμανική και το παρέλαβε ο καπετάν Κίτσος.
Λειβάδι 1-9-1944

Ό αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ.                                                  Για την Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.
(Υπογραφή)                                                                          (Υπογραφή)
Σφραγίς

 

Οἱ Γερμανοὶ …«ἐλησμόνησαν» πολὺ μεγάλο μέρος τοῦ ὁπλισμοῦ τους ἐδῶ.
Ὁπλισμὸς ποὺ ἐχρησιμοποιήθη φυσικὰ ἐναντίον Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον οἱ πράκτορες ἐδρομολόγησαν τὴν ἔναρξιν ἑνὸς πολέμου, ποὺ στὴν πορεία, καταχρηστικῶς, ἀπεκάλεσαν ἐμφύλιο, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ῥωσσίας, τῶν «παραμαγαζίων» της στὴν περιοχὴ καί, κυρίως, τῶν Ἄγγλων …συμμάχων μας.
Αὐτὰ γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply