Γιατί μᾶς λέν πώς συμβαίνει …«τῆς Βενεζουέλας»;

Ὁ Μαδοῦρο συνέτριψε τοὺς ἀντιπάλους του στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Βενεζουέλα.
Οἱ «ἀντίπαλοι», εἶπαν ὅτι θὰ ἀνεγνώριζαν ἐκλογὲς μόνον ἐὰν …ἀνεδεικνύοντο οἱ ἴδιοι νικητές!

Ἔχετε ἀκόμη ἐρωτήματα γιατί γίνεται τῆς «Βενεζουέλας» ἀπό τούς ἐγκαθέτους πληροφοριοδότες τῶν ΗΠΑ στήν χώρα μας πού ἔχουν διεισδύσῃ σέ ἀνθελληνικές καὶ κομματολάγνες ὁμάδες παραδοσιακά ἀφελῶν δεξιῶν, καί ἔχουν περάσῃ μηνύματα ὅτι ὅλα ἐκεῖ ὀφείλονται στήν ἀνεπάρκεια τοῦ ἀριστεροῦ κυβερνῶντος σχήατος…;

Εὔχομαι νά μήν ζήσουμε ἐπανάληψη αὐτῆς τῆς συνεχιζομένης καὶ ἀηθοῦς παρεμβατικῆς πολιτικῆς καί στήν χώρα μας στό μέλλον, ὅταν θὰ γίνῃ κόμβος ἐνεργειακῶν πηγῶν καὶ οἱ Κυβερνῆτες θὰ ἀποτελοῦντο στὴν κυριολεξία ἀπὸ ὁμάδες πληρωμένων χαφιέδων..

Μπαζιωτόπουλος Παναγιώτης

Μὲ τέτοιους ἀντιπάλους, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ὁ Μαδοῦρο θὰ συνεχίσῃ νὰ κερδίζῃ.
…καί, τελείωσε καὶ τὸ χαρτὶ ὑγείας…!!!

Κωνσταντῖνος Βέργος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply