Φίλος ἤ …σακάτης;

1951-2016 : Ἀπὸ τὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ στὴν ΕΑΤ-ΕΔΑ!!!

65 χρόνια Φακέλλωμα καὶ Βασανιστήρια!!!!

Ἡ Ε.Σ.Α. ἰδρύθηκε, τὸ 1951 ἀμέσως μετὰ τὸν Ἐμφύλιο, καὶ ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ἀστυνομία (τὰ καρακόλια ποὺ λεγαμε στὸν Στρατό)! Ὁ λόγος ἱδρύσεώς τῆς ἁπλός! Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ μποῦμε στὸο ΝΑΤΟ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ἕνα στρατιωτικὸ ὄργανο ποὺ νὰ διορθώνῃ, μὲ τὸ γαλάζιο πηλίκιο, τὰ λευκὰ περιβραχιόνια καί, κυρίως μὲ τὰ γκλόπς, ὅποιον δὲν καθόταν καὶ πολὺ καλά!

Τὸ 1967, ἡ Δικτατορία τοῦ Παπαδοπούλου διῴρισε ἐπὶ κεφαλῆς στὴν ΕΣΑ τὸν Δημήτριο Ἰωαννίδη, ποὺ χρησιμοποίησε τὸ ΕΑΤ-ΕΣΑ,τὸ ὁποῖο ἔγινε τὸ κύριο σῶμα προστασίας τῶν Πρωταπριλιανῶν!
Ε.Α.Τ. εἶναι τὸ ἀκρωνύμιο τῶν λέξεων Εἰδικὸ Ἀνακριτικὸ Τμῆμα (τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Ἀστυνομίας ἐννοεῖται)!
ΕΑΤ-ΕΣΑ λοιπὸν καὶ ἅγιος ὁ θεός, γιατὶ τὰ 20.000 μέλη του, ἐκπαιδεύοντο σὲ εἰδικὲς ἀνακριτικὲς μεθόδους, ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ θεωρήματος: «Φίλος ἢ σακάτης βγαίνει ὁποῖος ἔρχεται ἐδῶ μέσα»!!!

Φίλος ἡ Σακάτης λοιπόν!!!

Λίγο μετὰ τὴν δικτατορία, τὸ 1975, ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ μετονόμασε τὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ σὲ Στρατονομία!

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα, ἐπανέφερε τὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ, χωρὶς νὰ μᾶς τὸ πῇ!
Καὶ τὴν μετονόμασε σὲ ΕΑΤ-ΕΔΑ!!!
Δηλαδὴ Εἰδικὸ Ἀνακριτικὸ Τμῆμα-Ἑλληνικὴ Δημοσιογραφικὴ Ἀστυνομία!

Κι ἐνῶ ἀκόμη κι ἐπὶ δικτατορίας γινόταν ἀγῶνας νὰ καταργηθῇ ὁ «φάκελλος» μὲ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα ποὺ κατεῖχε ἡ ΕΑΤ-ΕΣΑ στὰ συρτάρια, γιὰ τὸ ποιὸν τοῦ κάθε Ἕλληνος ἀπὸ τὰ μικράτα του, ἐμφανίζονται λοιπὸν σταδιακά, καὶ συστήνουν ὁμάδες σὲ περιφερειακό, ἀλλὰ καὶ κεντρικὸ ἐπίπεδο, δημοσιογράφοι ἢ «wana-be-δημοσιογράφοι», οἱ ὁποῖοι φακελλώνουν πολῖτες μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τους στὶς σελίδες κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀλλὰ μὲ πληροφορίες ποὺ πλάθουν στὰ ὑπόγεια τῶν κομμάτων τους!

Δὲν εἶναι μόνον ἡ περίπτωσις τῆς κας Κουρδουσᾶ, ποὺ ἐδέχθη τὸ γνήσιο φακέλλωμα τῶν Δημοσιογράφων-Ἀνακριτῶν τοῦ νεοφασιστικοῦ καθεστῶτος! Χιλιάδες ἄνθρωποι διασύρονται δημόσια στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ἀπὸ νεοκόπους Θεοφιλογιαννάκους,ποὺ τοὺς βαπτίζουν Χρυσαυγίτες, Ῥατσιστὲς ἢ Χουντικούς, ἀναλόγως μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ συλλέγουν!

Κι ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ συλλογὴ τῶν στοιχείων, ἕπεται ὁ ἐκβιασμός (!!!): «θά τό πάρης πίσω ἤ θά σέ διασύρουμε;»!!!

Κι ἂν δἒν τὰ πάρῃ πίσω ὁ/ἡ δυστυχής, τότε ἀρχίζουν τὰ νεο-βασανιστήρια! Ὁ ἐκφοβισμὸς (Bullying) δηλαδή! Τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει βασανισμοὺς καὶ διασυρμούς, ὄχι μονάχα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔπεσε στὰ δίκτυα τῶν φασισταριῶν αὐτῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὁκοκλήρου τῆς οἰκογενείας τους, μέχρι καὶ τοὺς πεθαμένους συγγενεῖς τους!

Κυτττᾶξτε προσεκτικὰ γύρω σας καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ὅποιος, γιὰ παράδειγμα, δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ λαθρομεταναστευτικό (!!!) (δηλαδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων!), κάνοντας τὸ «λάθος» νὰ δηλώσῃ ὅτι δὲν θέλει λαθρομετανάστες στὴν πόλη του, τότε ἀναλαμβάνει ἕνας ὀρυμαγδὸς ἀπὸ δημοσιογράφους τῆς πεντάρας, ποὺ ἀναλαμβάνουν τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ συγκεκριμένου πολίτου μὲ παναθλίους χαρακτηρισμοὺς καὶ ταμπέλες:  «ὁ χρυσαυγίτης, ὁ ῥατσιστὴς ὁ φασίστας»! Ἀκολουθοῦν τὰ τρόλια! Ἕνα πρόσωπο μὲ δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς, ποὺ ἀποτελειώνει ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ ὅποιον τόλμησε νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἄποψη του, λέγοντας ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν Τσίπρα καὶ τὶς ΜΚΟ!!!

Ἂν ὁ δύσμοιρος πολίτης ἐξακολουθῇ νὰ ἀντιστέκεται στὸν ἐκφοβισμὸ καὶ στὰ νεο-βασανιστήρια, τότε τὸ θέμα πάει πιὸ ψηλά! Δημοσιογράφοι τῶν «παραδοσιακῶν φυλλάδων», ἀναλαμβάνουν νὰ ἐνημερώσουν τὸν τοπικὸ Εἰσαγγελέα, μὲ στοιχεία ποὺ οἱ ἴδιοι ἔφτιαξαν, γιὰ τὸν «Ῥατσιστὴ καὶ Ξενόφοβο πολίτη», ὠθώντας, μὲ τὶς γνωριμίες τους δικαστικούς, ἔτσι ὥστε νὰ τόν/τὴν περιποιηθοῦν μὲ τὸν Ἀντιῤῥατσιστικὸ νόμο (ποὺ στὴν οὐσία εἶναι ὅ,τι πιὸ ῥατσιστικὸ ὑπάρχει στὸν ποινικό μας κώδικα)!!!

Κι ἂν δὲν πιάσῃ κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτά, τότε ἀναλαμβάνουν οἱ Φίλιες Δυνάμεις νὰ τὸν ἐξουδετερώσουν μὲ ἕναν πιὸ ὕπουλο τρόπο! Ἐκμεταλλευόμενοι τὴν Οἰκονομικὴ κρίση, τοῦ προσφέρουν μίαν δουλειὰ σὲ ΜΚΟ, μὲ μισθό! Κατόπιν, τὸν ἀπολύουν!!! Καὶ κάπου ἐκεῖ, δεσμεύεται ὁ/ἡ δύσμοιρος καὶ ἐκβιάζεται πανταχόθεν! «Μίλα τώρα καὶ θὰ βγάλουμε τὴν πρόσληψή σου σὲ ΜΚΟ. Καὶ θὰ ποῦμε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ λὲς γιατὶ σὲ ἀπέλυσε ἡ ΜΚΟ»!!!

Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ ΕΑΤ-ΕΔΑ σήμερα!!!
Ἔτσι καὶ χειρότερα!

Καὶ ὅλα αὐτά γιατί;
Γιατὶ κάποιος ἁπλᾶ διαφωνεῖ μὲ τὰ γκέτo τῶν λαθρομεταναστὼν στὴν περιοχή του!
Δὲν μπορεὶ δηλαδὴ κάποιος νὰ ἐκφράζῃ ἐλεύθερα τὴν ἄποψή του καὶ νὰ λέῃ:

«Δὲν θέλω λαθρομετανάστες στὴν Ἑλλάδα!!! Δὲν θέλω τὴν χώρα μου ξέφραγο ἀμπέλι τῶν δουλεμπόρων!!! Δὲν θέλω Μ.Κ.Ο. νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν χώρα μου!!!

Κι ἐάν ἀλήθεια εἶναι ῥατσιστής καί φασίστας αὐτός πού δέν θέλει λαθρομετανάστες στόν τόπο του, αὐτός πού τούς πηγαίνει ἐκεῖ μέ τό ζόρι, χωρὶς νὰ ῥωτήσῃ τὸν ὁποιονδήποτε, τί εἶναι;;;

Πρόκειται γιὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Φασισμού, ὅταν μία κυβέρνησις ἀποφασίζῃ χωρὶς νὰ ῥωτήσῃ καὶ μὲ τὸ ἔτσι θέλω προχωρᾶ σὲ ἀντιλαϊκὲς πράξεις!
Ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε δημιουργήση ὑποδομὲς ἐκτὸς τῆς οἰκιστικῆς καὶ ἀστικῆς ζώνης τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, γεγονὸς ποὺ θὰ εἶχε μηδενικὲς ἀντιδράσεις, ὁ Τσίπρας προτίμησε τὴν διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, βάζοντας πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες σὲ κέντρα πόλεων ἀπέναντι ἀπὸ πολῖτες! Ἀκόμη καὶ μέσα σὲ στρατόπεδα καὶ σὲ πολυκατοικίες! Τί ἄλλο θέλετε γιά νά παραδεχθεῖτε ὅτι ὁ σκοπός δέν εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ ἀλλά ἡ διάλυσις τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἡ δημιουργία «ἐμφυλιο-πολεμικῶν καταστάσεων»;

Σὲ κάποιαν ἅλλην χώρα, ἴσως ὅλο αὐτὸ νὰ ἀποτελοῦσε ἐπιστημονικὸ πεδίο εἰδικῶν ψυχιάτρων!
Στὴν Ἑλλάδα ὅμως, δὲν συμβαίνει κάτι τέτοιο!

Στὴν Ἑλλάδα, ἁπλᾶ, ἐξευτελίζουν ὄποιον ἀντιστέκεται γιατὶ ἀλλοιῶς, δὲν θὰ μπορῇ νὰ γυρίζῃ στὰ ταμεῖα ὁ τζίρος τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων! Καὶ τώρα ποὺ ὁ τζίρος τῶν δουλεμπόρων ξεπέρασε ἀκόμη κι αὐτὸν τῶν ναρκωτικῶν (ποὺ στὴν οὐσία εἶναι τὸ ἴδιο κύκλωμα) πρέπει ὁ Ἕλλην νὰ σκάσῃ!!!
Νὰ μὴν μιλᾷ!!!
Νὰ μὴν ἐνοχλεῖται!!!
Νὰ μὴν τολμᾷ κἂν νὰ σκεφθῇ!!!

Γιατὶ αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι νὰ μπαίνῃ στὸ κύκλωμα κάθε χρόνο, 20.000.000.000 εὐρῶ φρέσκο χρῆμα!
Τίποτα ἄλλα!

Δὲν εἶναι θέμα καταπολεμήσεως τοῦ δῆθεν ῥατσισμοῦ καὶ τῆς δῆθεν ξενοφοβίας ἡ ἵδρυσις τῆς ΕΑΤ-ΕΔΑ! Ὅπως ἡ Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ἐπένδυσε τὴν προστασία της στὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ, ἔτσι καὶ ἡ Χούντα τοῦ Τσίπρα ἐπενδύει τὴν μακροημέρευσή της στὴν ΕΑΤ-ΕΔΑ!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ. Ἡ πλάκα τώρα εἶναι, ὅτι ἔνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν «δημοσιογράφων» ποὺ ἐργολαβικὰ ἀναλαμβάνουν τὰ βασανιστήρια ἀνυποψιάστων πολιτῶν, δὲν εἶναι κἂν δημοσιογράφοι! Ἀνεργοι, ἠλεκτρολόγοι, ὑδραυλικοί, μάγειρες, οἰκιακά, παράνομοι μετανάστες, μεταφραστές, καὶ κομματάνθρωποι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπαγγέλματά τους!!! Ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὰ 20.000 στελέχη τῶν ΕΑΤ-ΕΣΑ τοῦ Παπαδοπούλου!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply