Χρυσοπληρωμένο …«κ@λοδάκτυλο!

Ἄ, τὴν ξέχασα αυτὴν τὴν βλαχο-καριόλα…

Μᾶς κάνει τὸ δάκτυλο ἔτσι  γιατὶ θέλει νὰ μᾶς πῇ: «κορόιδα, ἐγὼ ἔκανα τὴν μπάζα μου. Ἀντὲ γ@μηθεῖτε μὲ τὸ δικονομικό σας σύστημα…!».

Κοιμήσου τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου Ἑλληνάκο…

Ἔμ, τὸ χρυσοπλήρωσες τὸ βλαχαδερό, ἔμ σοῦ κάνει καὶ κ@λοδάκτυλο.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply